Ułatwienia dostępu

Przypominamy, że zamknięcie szkół z powodu koronawirusa to nie czas ferii.

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;  Zachęcamy do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Przyroda Klasa IV i geografia klasa V – VIII

————————————————————————————————

zapraszam na lekcje (Skype)

poniedziałek i czwartek

klasa IV  godz. 9:00    https://join.skype.com/N8SOf1Hk3nxm

klasa V   godz. 9:30         https://join.skype.com/N8SOf1Hk3nxm

klasa VI  godz.10:00            https://join.skype.com/N8SOf1Hk3nxm

klasa VII  godz. 10:30              https://join.skype.com/N8SOf1Hk3nxm

klasa VIII  godz. 11:00                 https://join.skype.com/N8SOf1Hk3nxm


30.03.2020

Klasa VII

Usługi i transport w Polsce

klasa VI

Zmiany w przemyśle Niemiec 

klasa V

Na podstawie wykresu omów klimat na stepie i w sawannie.

Wymień roślinność i zwierzęta stepów i sawanny

wykresy

klasa IV

Powtórzenie wiadomości o skałach.

 

Język polski

Klasa IV

J. polski klasa IV

23.03.2020

Spotkanie z lekturą Pan Tadeusz Przeczytaj wiadomości w podręczniku ze strony 158.
Naucz się czytać fragment lektury umieszczony w podręczniku na stronie 159.
Wykonaj polecenie 1,2,6 ze strony 160.
Powtórz wiadomości o przysłówku. Wykonaj ćwiczenie 3,4,5,6 ze strony 162.
Przeczytaj utwór ze strony 163. Wykonaj polecenia po przeczytaniu i przepisz nową wiadomość.
Czego uczy Opowieść o Piaście Kołodzieju? Zapisz wnioski w zeszycie.

klasa V

Język polski klasa V

Język polski klasa V 23-27.03.2020

Język polski klasa V 30.03-2.04.2020

klasa VI

J. polski klasa VI

23.03.2020

Przyjrzyj się obrazowi, następnie odpowiedz na pytania (podręcznik strona 191).

Przeczytaj utwór ze strony 192 i wykonaj polecenia pod tekstem.

Odszukaj w słowniku języka polskiego znaczenie słowa Maestro Napisz jakimi cechami powinna się odznaczać tak nazwana osoba. Przeczytaj tekst ze strony 193 wykonaj polecenie pierwsze drugie trzecie czwarte ze strony 196 oraz przepis nową wiadomość.

Zapoznaj się z nazwami zawodów związanych z tworzeniem muzyki strona 198 do 199 wykonaj ćwiczenie 1,2, 3, 4 ze strony 200.

klasa VII

30 marca-1

31 marca kl. 7  


w związku z pomyłką administratora strony, poniższe lekcje obowiązują od 3.04.2020 r.

1 kwietnia kl.7

2 kwietnia kl.7

3 kwietnia kl.7

 

klasa VIII

30 marca

31 marca kl.8


w związku z pomyłką administratora strony, poniższe lekcje obowiązują od 3.04.2020 r.

1 kwietnia kl.8

2 kwietnia kl.8

3 kwietnia kl.8

Edukacja wczesnoszkolna

klasa I

alfabet-scienny-druk2-r

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

zał. nr 2 makieta-zagroda-a

zał. nr 2 makieta-zagroda-b

zał. nr 2 makieta-zagroda-c

25.03.2020

Klasa I 25 marca

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/samogłoski-i-spółgłoski-definicja.jpg

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/samogłoski.jpg

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/spółgłoski.jpg

17.03 2020 d0 20.03.03.2020

alfabet-scienny-druk2-f

alfabet-scienny-druk2-g

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

23.03.2020 do 27.03.2020

Klasa I 23 marca

24.03.2020

arkusz (2)

arkusz (4)

Klasa I 24 marca

lektury-oto-jest-kasia-8

Klasa I 26 27 marca

 

Klasa I 30 marca 2020

ldu-kosmos-18bc

plansze-kosmos-1a

zagadki-środki transportu

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/załącznik-1.jpg

31.03.2020

klasa 1 31.03

1.04.2020

klasa I 1.04

2.04.2020

klasa I 2 i 3 kwietnia

 

 

 

klasa II

16.03,2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

załącznik 1

załącznik nr 2

17.03.2020

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/czasownik3-3.jpg

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/czasownik1-2.jpg

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

`18.03.2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

załącznik 1

19.03.2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

20.03.2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II

23.03.2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II_23.03.2020

24.03.2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II_24.03.2020

25.03.2020

klasa-II_25.03.2020

26-27.03.2020

Edukacja-wczesnoszkolna-klasa-II_26.03.2020

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/załącznik-nr-1.jpg

http://www.spmiloszewo.pl/wp-content/uploads/2020/03/załącznik-nr-2.jpg

30.03.2020

30.03.2020r.

31.03.2020

31.03.2020

1.04 – 3.04.2020

1.04.2020r. środa

2-3.04.2020r. czwartek i piątek

 

klasa III

Klasa III – 16 marca 2020

Klasa III – 17 marca 2020

Klasa III – 18 marca 2020

Klasa III – 19 marca 2020

Klasa III – 23 marca 2020

Klasa III – 24 marca 2020

Klasa III – 25 marca 2020

Klasa III – 26 marca 2020

Klasa III – 27 marca 2020

Klasa III – 30 marca 2020

Klasa III – 31 marca 2020

Klasa III – 1 kwietnia 2020

Klasa III – 2 kwietnia 2020

Klasa III – 3 kwietnia 2020

Chemia  

( W razie potrzeby proszę pisać do nauczyciela na adres email  huka03537@gmail.com   lub  Messenger Anna Huk)

Klasa VIII

Chemia kl 8 30.03.2020

Klasa VII

chemia kl 7 30.03

rodzaje roztworów – karta pracy kl 7 30.03

 

Fizyka

Klasa VIII

Klasa VII 

Biologia

biologia-tydzień-trzeci

Technika

Uczniowie korzystają ze strony internetowej brd.edu.pl, w celu powtórzenia wiadomości na egzamin na kartę rowerową.

Język Niemiecki

Klasa 7

20.03.2020

Thema: Das brauche ich in der Schule

podręcznik: s.70-71

zeszyt ćwiczeń: s. 50-51

online: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planetino/?1,3,3,1

Thema: Gib mir bitte dein Heft.

podręcznik: s.72-73

zeszyt ćwiczeń: s. 52-54

online: http://lernox.de/deutsch-daf-daz/online-uebung/onlineuebungen-meine-schulsachen-rsr851

Klasa 8

Thema: Urlaub planen. Czytanie ze zrozumieniem.

podręcznik: s. 68

zeszyt ćwiczeń: ćw.1-9 s. 54-57

Thema: In Urlaub fahren.

podręcznik: s. 70-71

zeszyt ćwiczeń: ćw. 10-14 s. 57-58

online: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_hoeren1.htm

27.03.2020

Klasa 7

Thema: Eine Schule stellt sich vor. Opisywanie szkoły

podręcznik: s.74

zeszyt ćwiczeń: s. 55

online – ćw. 1, 2 : https://niemiecki.6ka.pl/lekcja/cz2/16?tab=cwiczenia

Thema: Meine Schule. Opisujemy swoją szkołę.

podręcznik: s.75

Opiszcie naszą szkołę w Miłoszewie na podstawie ćw. 16. Jakie pomieszczenia znajdują się w szkole? Opisy- wklejone w treści wiadomości oraz podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska, prześlijcie na adres e-mail: elw.wojcik@wp.pl

zeszyt ćwiczeń: ćw. 19, 20, 22 s. 56-57

Zarejestrujcie się i zalogujcie do portalu www.dzwonek.pl

Następnie znajdźcie nauczyciela wpisując mój login: elwirka i wyślijcie do mnie zaproszenie. Następne instrukcje przekażę na platformie.

23.03.2020

Klasa 8

Thema: Orientierung in der Stadt? Opisywanie drogi, zakazy.

podręcznik: na podstawie ćw. 12C należy napisać dialogi w ćw. 12D ze s. 71

zeszyt ćwiczeń: ćw. 13, 14 s. 58

online- zapoznajcie się z wyrażeniami związanymi z opisem drogi:

https://www.youtube.com/watch?v=J2VwM4DRXn4

Thema: Ich habe Fußball gespielt. Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych.

1. Do utworzenia zdania w Perfekt potrzeba dwóch czasowników: odmieniony czasownik ( haben lub sein) + imiesłów bierny innego czasownika (Partizip II)

2. Imiesłów bierny znajduje się na końcu zdania i nie odmienia się. np. Ich habe eine Suppe gekocht.

Formę Partizip II czasowników regularnych tworzy się dodając na początku czasownika przedrostek ge-, a do tematu czasownika końcówkę –t.

spielen – gespielt, malen – gemalt , kaufen – gekauft

3. Formę Partizip II czasowników regularnych zakończonych w temacie na –t, -d, -chn, -ffn, -tm, -tworzy się dodając na początek czasownika przedrostek ge-, a do tematu czasownika końcówkę –et.

baden – gebadet, arbeiten – gearbeitet, zeichnen – gezeichnet

4. W czasownikach zakończonych na „ieren” nie dodajemy przedrostka ge-, tylko końcówkę –t.

fotografieren – fotografiert, studieren – studiert

5. Formę Partizip II czasowników zaczynających się na be-, ge-, er-, ent- , emp-, miss-, ver-, zer-, tworzy się nie dodając przedrostka ge-, jedynie końcówkę –t.

besuchen – besucht, erzählen – erzählt

6. Formę Partizip II czasowników rozdzielnie złożonych tworzy się dodając przedrostek ge- między przedrostek czasownika i temat, a następnie dodając końcówkę –t.

online- ćw. 1-3 : http://www.lehrerlenz.de/regelmige_verben_1.html

Zarejestrujcie się i zalogujcie do portalu www.dzwonek.pl

Następnie znajdźcie nauczyciela wpisując mój login: elwirka i wyślijcie do mnie zaproszenie.

Następne instrukcje przekażę na platformie.

—————————————————————————————————————————-

kl. 7
3.04.2020

Thema: Frühstück international. Nazywanie produktów spożywczych.

podręcznik: ćw. 1a i b, 2 s. 78-79

zeszyt ćwiczeń: ćw. 1-6 s. 58-60

Ćwiczcie wymowę online:

https://www.youtube.com/watch?v=-O6tkih424Y

Sprawdźcie, czego się nauczyliście:

https://www.youtube.com/watch?v=JaOCdQBlT1I

Thema: Ostern und Osterhase. Wielkanoc w Niemczech.

Zapoznajcie się z prezentacją. Polecam słowniczek pons.pl

Przetłumaczcie i nauczcie się poniższych słów na temat Wielkanocy. Tłumaczenie prześlijcie na adres e-mail: elw.wojcik@wp.pl

das Osterei

der Osterhase

das Osterlamm

das Geschenk

der Osterbaum

Ostereier suchen

Ostereier bemalen

die Kreuzigung

die Auferstehung

das Osteressen

das Osterfrühstück

das Osternest

https://prezi.com/kfavmgqfwxmw/ostern-in-deutschland/

Życzę Wam Frohe Ostern!

Ciekawe, czy zrozumieliście moje życzenia …

kl. 8
3.04.2020

Thema: Urlaubserinnerungen- wspomnienia wakacyjne.

podręcznik: ćw. 13a s. 72 Odpowiedzi( imiesłowy 12 czasowników) prześlijcie na adres elw.wojcik@wp.pl

zeszyt ćwiczeń: ćw. 15a, 15b, 15c s. 59-60

Thema: Ostern und Osterhase. Wielkanoc w Niemczech.

Zapoznajcie się i przetłumaczcie o słowa i wyrażenia z prezentacji. Polecam słowniczek pons.pl

Przetłumaczcie i nauczcie się poniższych słów na temat Wielkanocy. Tłumaczenie 12 wyrażeń prześlijcie na adres e-mail: elw.wojcik@wp.pl

das Osterei

der Osterhase

das Osterlamm

das Geschenk

der Osterbaum

Ostereier suchen

Ostereier bemalen

die Kreuzigung

die Auferstehung

das Osteressen

das Osterfrühstück

das Osternest

https://prezi.com/kfavmgqfwxmw/ostern-in-deutschland/

Zapoznajcie się z tradycjami wielkanocnymi w Niemczech.

http://einfachso.pl/deutschland-tradycje-zwyczaje/

Życzę Wam Frohe Ostern!

 

Matematyka 

matematyka klasy IV – VIII

matematyka 23.03.2020

30.03.2020 – 3.04.2020

zadania 3

Plastyka

Plastyka klasa IV, V, VI, VII

zał nr 2 krok-po-kroku-jak-zastosowac-kompozycje-symetryczna

zał nr 3 krok-po-kroku-jak-narysowac-portret

zał. nr 1 krok-po-kroku-jak-stworzyc-prace-technika-akwarelowa

24.03.2020

Plastyka dla klasy IV

Wychowanie fizyczne

https://youtu.be/i1gS-QCEafU

Zadanie na czwartek
1 Ubierz się odpowiednio
2 Wykonuj ćwiczenia razem z prowadzącą (wrazie potrzeby rób pauzy
filmu…)
3 Nie zapominaj o higienie po ćwiczeniach

WAŻNE:
Ćwiczenia wykonuj w tempie.

– Jak się czujesz po rozgrzewce?
P.S.
Pamiętaj co mówiłem na lekcji nie jednokrotnie:
,,Oszukujesz siebie i swoje ciało – nie mnie”, więc zrób to dobrze,
a nawet lepiej 😉

https://youtu.be/8AdApzJ4BLk

23.03.2020

Obejrzyj film i wykonaj ćwiczenia podane w filmie:

https://youtu.be/y6BjoXJ3qMo

Zadanie na czwartek 26.03.2020

1. Zanim włączysz filmik, zrób sobie coś do picia.

2
https://youtu.be/t-t8_nc2daU

3 wyciągnij wniosek na przyszłość

31.03.2020

Dziś ćwiczymy z przyborem, który każdy z Was ma go w domu.
Jaki? Spójrz w link i poćwicz razem z prowadzącym:
https://youtu.be/2KiCng6cxpA
02 kwiecień 2020
Czas zadbać o gibkość własnego ciała:
https://youtu.be/uApTVB0sC0w
Pamiętajcie, że tylko systematycznością dojdziecie do pożądanego
efektu…nie którym zajmie to więcej czasu, nie którym trochę mniej –
ale cel jest ten sam 😉

Język angielski

klasa 1

Drogie Pierwszaki,
Najpierw przypomnimy sobie nazwy produktów spożywczych, które ostatnio poznaliście. W tym celu kliknijcie w link i zróbcie ćwiczenie:https://wordwall.net/pl/resource/1010511/food
Następnie powiedzcie mamie lub tacie co lubicie jeść, np. I like potatoes a czego nie lubicie, np. I don’t like peas. Narysujcie na kartce ulubioną rzecz i spróbujcie podpisać.
Good luck!

materiały dla klasy I

25.03.2020

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę o wiośniehttps://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU

31.03.2020

klasa I-31 marca
Posłuchajcie kilka razy piosenki i spróbujcie zapamiętać nazwy dni tygodniahttps://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
03.04.2020r.
Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę:

klasa II

klasa 2-31 marca

Temat dzisiejszej lekcji:Toys.-Zabawki.
Zapiszcie do zeszytu nazwy zabawek:
a ball-piłka
a kite-latawiec
a doll-lalka
a car- samochód
a bike-rower
a skateboard-deskorolka
a teddy bear-miś
a scooter-hulajnoga
a robot-robot
03.04.2020r.
Posłuchaj i powtórz słowa związane z Wielkanocą. Następnie odszukaj ich w rozsypance literowej.

materiały dla klasy III

26.03. 2020r.
Przeczytajcie historyjkę o królu Midasie (podręcznik strona 44) a następnie zróbcie pisemnie w zeszycie ćwiczenie 3 ze strony 45.
Wyrażenia z historyjki, które należy zapisać w zeszycie:
I’m rich. -Jestem bogaty.
greedy-chciwy
hungry-głodny
What’s the matter?-Co się dzieje?
27.03.2020r.
Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę o wiośnie:https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU
02.04.2020r.
Przeczytaj tekst „A day in the life” na stronie 49 w podręczniku. Następnie opisz swój dzień wzurując się na opisie Clare.
03.04. 2020r.
Posłuchaj i powtórz wyrazy związane z Wilkanocą. Następnie odszukaj wyrazy w rozsypance literowej i zapisz je w zeszycie.

Klasa IV

30.03 – 3.04.2020

kl IV – 3 tydz.

Klasa V

30.03 – 3.04.2020

kl. V- zadania z j.ang i muzyki 3 tydz.

klasa VI

31.03.2020

Dzisiejszy temat lekcji to: Imperatives -Tryb rozkazujący.
Tryb rozkazujący dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej tworzy się za pomocą
podstawowej formy czasownika. W zdaniach twierdzących wyraża nakaz, polecenie lub żądanie:
Be quiet! – Bądź cicho! lub Bądźcie cicho!
Go to your room! – Idź do swojego pokoju! lub Idźcie do swojego pokoju!
Dodając please (proszę), można za pomocą trybu rozkazującego wyrazić również grzeczne prośby.
Please, help me. – Proszę, pomóż mi. lub Proszę mi pomóc. lub Proszę, pomóżcie mi.
Aby utworzyć formy trybu rozkazującego dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej używa się czasownika let. Dla pierwszej osoby liczby mnogiej przyjmuje on zazwyczaj formę lets (skrót od let us):
Let me help you! – Pozwól, że ci pomogę!
Let us help you! – Pozwól, że ci pomożemy!
Lets go to the cinema! – Chodźmy do kina!
Tryb rozkazujący w zdaniach przeczących
W trybie rozkazującym za pomocą przeczenia wyraża się zakazy. Dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, przeczenia tworzy się, dodając dont:
Dont go there! – Nie idź tam! lub Nie idźcie tam!
Tak samo tworzy się przeczenia dla trzeciej osoby liczby pojedynczej:
Dont let him go there! – Niech on tam nie idzie!
Dla pierwszej osoby liczby mnogiej przeczenie tworzymy, dodając not.
Lets not go there! – Nie idźmy tam!
Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe.
Zapiszcie notatkę w zeszycie, a następnie wykonajcie ćw. 4 z podręcznika. Należy podpisac ilustracje wyrażeniami z ramki. Raz użyć formy pozytywnej a raz negatywnej, czyli na początku dodać Dont.
A teraz poćwiczcie tutaj:
02.04. 2020r.
Obejrzyj film o Prima Aprilis i zanotuj w zeszycie najważniejsze informacje.https://www.youtube.com/watch?v=rGIv1lNnXI8
03.04.2020r.
Dzisiejszy temat lekcji: A celebration of cooking.
Otwórzcie podręcznik na stronie 56 i przeczytajcie tekst. Aby lepiej go zrozumieć psłuchajcie również płyty.
Następnie odpowiedzcie na pytania:
Where are the people?
What are they doing?
Następnie wykonajcie ćw.3. Przeczytajcie pytania i wybierzcie poprawną odpowiedź. Na każde pytanie znajdziecie odpowiedź w tekście.

Klasa VII

30.03 – 3.04.2020

kl. VII 3 tydz. zajęcia z j. angielskiego i muzyki

Klasa VIII

30.03 – 3.04.2020

k. VIII

 

Religia

Temat: Kult Świętego Józef z Nazaretu.
Kl. I – III
1. Portret Świętego Józefa
( technika dowolna)
2. Naucz się na pamięć kilka najważniejszych informacji o tym świętym.
3. Ułóż krótką modlitwę.

Kl. IV -V
Zapisz do zeszytu informacje na temat:  Kultu i wzór Świętego Józefa z Nazaretu;
a) życiorys
b)patron
c)dzień obchodów
d)modlitwa do Św. Józefa.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-wspiera-akcje-duszpasterstwa-mlodziezy-mimodrzwizamknietych&ved=2ahUKEwj0zNrVsaHoAhUQp4sKHb4hAqsQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0dFsUxC-gtOKdGJCAo-IMI&cshid=1584444022160

30.03 – 3.04.2020

Temat- Modlitwa
KL. 0 – III
Proszę wykonać pracę plastyczną przedstawiającą człowieka modlitwy.
/Może to być osoba święta, twój patron, mama, tata, dziadek, ktoś kogo uważasz za człowieka modlitwy/. Podpisz swoją pracę.
Uzupełnij tematy wielkopostne w zeszycie ćwiczeń.
KL.IV – V
Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą człowieka modlitwy.
Uzasadnij pisemnie swój wybór.
kL. IV Temat: Przynoszę Panu Bogu swoje dary.
Wymień dary materialne i duchowe.
Moje dary dla Pana Boga.
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.
KL.V Temat: Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Dowody potwierdzające narodzenie Pana Jezusa.
Znajomość Ewangelii i dokumentów potwierdzających historyczne istnienie Jezusa.
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń.

23.03.2020

klasa VI – 25 marca 2020

klasa VI – 27 marca 2020 klasa

VII – 25 marca 2020

klasa VII – 26 marca 2020 klasa

VIII – 25 marca 2020

klasa VIII – 26 marca 2020

RELIGIA /23-27.03./
Grupa 0
Narysować jedną Stację Drogi Krzyżowej.
Kl. I -III
Narysować jedną Stację Drogi Krzyżowej i opisać.
Uzupełnić następny temat w zeszycie ćwiczeń.
Kl. IV – V
Nauczyć się na pamięć Stacji Drogi Krzyżowej.
Narysować jedną z nich i opisać.
Uzupełnić dwa tematy w zeszycie ćwiczeń.

Historia

Tematy do realizacji z podręcznika i zeszytu ćwiczeń:

Kl.IV

1.Jan Zamoyski-druga osoba po królu.
2.Zamość- miasto zbudowane od podstaw,
wykonaj makietę lub pracę plastyczną, technika dowolna.

Kl.V

1.Kościół w średniowieczu.
2.Sztuka w średniowieczu.
Opisz dowolny zabytek z tej epoki.
3. Podsumowanie rozdziału V do zeszytu i w ćwiczeniach.

Kl.VI

1.Stany Zjednoczone Ameryki.
2. Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska?
Znajdź informacje na temat współczesnych Stanów.
3. Podsumowanie rozdziału IV do zeszytu i w ćwiczeniach.

Kl.VII

1.Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
2. Sztuka polska przełomu XIX i XX wieku.
Opisz wybrane dzieło sztuki z tego okresu.

Kl. VIII

1.Jak Polacy zasiedlali Ziemie Odzyskane?
   /Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych-polecam film „Sami swoi”/
2. Opór społeczny wobec komunizmu.
3. Odp do zeszytu i uzasadnij „Kim byli żołnierze niezłomni, wyklęci”?
25.03.2020
Kl. IV
XVII wiek-stulecie wojen:
– Potop szwedzki,
– Obrona Jasnej Góry,
– Wojny z Turcją.
Kl. V
Zanim powstała Polska:
– Pradzieje ziem polskich,
– Przybycie Słowian do Europy,
– Wierzenie Słowian,
– Pierwsze państwa słowiańskie.
Kl. VI
Rzeczpospolita pod rządami Wettinów:
– Początki panowania Augusta II Mocnego,
– Początek ingerencji Rosji w sprawy Polski,
– Podwójna elekcja,
– Rządy Augusta III,
– Projekty reform Rzeczypospolitej.
Kl.VII
Świat na drodze ku wojnie:
– Powstanie nowych mocarstw na świecie,
– Przyczyny konfliktów między państwami europejskimi,
– Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia.
KL.VIII
Polska w czasach stalinizmu:
– Okoliczności powstania PZPR,
– Przemiany gospodarcze i społeczne,
– Znaczenie kultu jednostki.
————————————————————

Historia / 30.03 – 1.04/

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
KL.IV
Temat: Czasy stanisławowskie.
1.Stanisław August Poniatowski królem Polski.
2. Komisja Edukacji Narodowej.
3. Rozwój kultury polskiej.
KL.V
Temat: Mieszko I i początki Polski.
1. Od państwa Polan do Polski.
2. Przyjęcie chrztu – historyczna decyzja Mieszka.
3.Polska w gronie państw chrześcijańskich.
KL.VI
Temat: Pierwszy rozbiór Polski.
1. Jakie reformy przeprowadził król Stanisław August Poniatowski?
2. Dlaczego doszło do konfederacji barskiej i jakie były jej skutki?
3. Jakie terytoria Rzeczpospolita utraciła po pierwszym rozbiorze?
KL.VII
Temat: Świat na drodze ku wojnie.
1.Powstanie nowych mocarstw na świecie.
2.Przyczyny konfliktów między państwami europejskimi.
3.Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia.
KL.VIII
Temat: Polski Październik.
1.Omów sytuację w Polsce po śmierci Stalina.
2.Wyjaśnij przyczyny i znaczenie wydarzeń czerwcowych w Poznaniu w 1956r.
3.Odwilż i początki rządów Gomułki.

Oddział przedszkolny

Codziennie będę czytać z dzieckiem książkę.

Marzec Czarodziej

O żółtym tulipanie

Tajemniczy lot

23.03.2020 – 27.03.20202

Ale jaja

Domy zwierząt

Gospodarstwie

Odgłosy wiejskiego podwórka

Skąd się bierze ser

30.03 – 3.04.2020

1.PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

2.WIELKANOCNE TRADYCJE
3.WIELKANOCNY KOSZYCZEK.docx

4.NA ŚWIĄTECZNYM STOLE

5.PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA

 

wos edb

WOS I EDB SP MIŁOSZEWO

EDB i WOS Tydzień 2 TM

EDB 01.04.

WOS kl8 01.04.20

kaszubski

http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/189

 

 

 

 

 

 

By Admin