Ułatwienia dostępu

11 paździer¬nika 2023 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Miłoszewie. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie wierszy, piosenek, układu tanecznego, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Prowadzący uroczystość, uczniowie klasy ósmej powitali Wójta Gminy Linia – Panią Bogusławę Engelbrecht, dyrektora szkoły – Panią Elżbietę Szymańską, przewodniczącą Rady Szkoły – Panią Karolinę Deik , nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Pierwszacy popisali się talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, wiedza o swojej Ojczyźnie, błyskawiczne rozwiązanie zagadek, zdolności taneczne, przepięknie zaśpiewane piosenki przy akompaniamencie pana Krzysztofa Chyły, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Nie obyło się bez niespodzianek od zaproszonych gości, rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek. Na zakończenie zaproszeni goście, rodzice i pierwszoklasiści udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila. A rodzicom gratulujemy tak zdolnych pociech.

By Admin