Rada pedagogiczna

1. Elżbieta Szymańska —————————— Dyrektor szkoły
2. Krystyna Markiewicz  —————————  j.polski, edukacja wczesnoszkolna
3. Elzbieta Płotka ———————————–  edukacja wczesnoszkolna
4. Beata Marcińska ———————————  religia, biblioteka
5. Hanna Grabe-Zaremba  ————————-  j. angielski, logopeda
6. Elżbieta Szymańska —————————-   mtematyka, edukacja wczesnoszkolna
7. Barbara Miotke  ———————————   j. kaszubski, historia, religia
8. Angelina Trelińska  —————————–   j. angielski, muzyka
9. Jolanta Klein ————————————   wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
10. Krzysztof Chyła ——————————–  przyroda, informatyka
11. Justyna Langa-Pobrucka ————————- biologia
12. Agnieszka Pipka-Szczypior ———————- nauczyciel wspomagający
13. Grzegorz Janneck ——————————– wychowanie fizyczne
14. Anna Huk ————————————— fizyka, chemia
15. Elwira Wójcik ———————————- J. niemiecki
16. Tadeusz Lech ———————————- WOS
17. Tomasz Miecznikowski ————————– EDB
18. Edyta Zaborowska —————————— plastyka, technika
19. Wioletta Labuda —————————— j. polski
20.. Michalina Janneck ————————— doradztwo zawodowe