Ułatwienia dostępu

Język angielski

Klasa I

03.04.2020r.

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę:

6.04.2020

Klasa I 7 kwietnia

6.04.2020

Dzisiaj nauczycie się słów związanych z Wielkanocą. Kliknijcie w link i powtarzajcie na głos wyrazy:https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE
A teraz posłuchajcie piosenki i spróbujcie ją zaśpiewać https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
Happy Easter!

16.04.2020

Dzisiaj nauczycie się liczb od 10 do 20.
10-ten
11-eleven
12-twelve
13-thirteen
14-fourteen
15-fifteen
16-sixteen
17-seventeen
18-eighteen
19-nineteen
20-twenty
A teraz  poćwiczcie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

21.04.2020

Witajcie!
Najpierw przypomnijcie sobie nazwy zwierząt, które poznaliśmy.
Powiedzcie na głos wyrazy:
parrot (papuga)
snake(wąż)
elephant(słoń)
monkey(małpa)
giraffe (żyrafa)
frog (żaba)
crocodile(krokodyl)
mouse (mysz)
Możecie też poćwiczyć nazywając obrazki przedstawiające te zwierzęta w podręczniku na stronie 51.
A teraz przeczytajcie historyjkę na stronie 52-53 i zobaczcie co się przydarzyło tygryskowi.
W tej historyjce pojawia się nowe wyrażenie: Can you help me please!-Czy możesz mi pomóc?
Yes, of course I can. -Tak,oczywiście, że mogę.
No, sorry, I can’t.-Nie, przykro mi, nie mogę.
Zapamiętajcie te wyrażenia.
Good luck!

piatek-23 kwietnia

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się nazw czynności. Otwórzcie podręczniki na stronie 56 i popatrzcie na ilustracje:
1. walk (łok)-chodzić, spacerować
2.run (ran)-biegać
3. climb (klaimb)-wspinać się
4. jump (dżamp)-skakać
5. swim (słim)-pływać
6. fly (flaj)-latać
Poćwiczcie mówienie nazw tych czynności, w nawiasie podałam Wam uproszczoną wymowę. A teraz spróbujcie samodzielnie wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 54 w zeszycie ćwiczeń. Prześlijcie mi zdjęcia wykonanych zadań za pomocą messengera, abym je mogła sprawdzić i ocenić.
Powodzenia!

5.05.2020

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się mówić o swoich umiejętnościach.
Kiedy mówimy o tym, co potrafimy robić, używamy czasownika „can”.
Na przykład. I can jump. -Umiem skakać.
                   I can swim. -Umiem pływać.
Możemy za pomocą tego czasownika również mówić o umiejętnościach różnych zwierząt.
Np. A parrot can fly. -Papuga umie latać.
      A giraffe can run.-Żyrafa umie biegać.
„Can” mówimy [Ken]
Wykonajcie zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 55. Należy wpisać nazwy zwierząt widocznych na ilustracjach a następnie zaznaczyć w kółeczku, które z podanych czynności potraficie wykonać. (np. I can run. I can jump. Itd.)Zdjęcia wykonanego zadania prześlijcie mi za pomocą Messengera.
Powodzenia!

piątek-8 maja

Na dzisiejszej lekcji zaczynamy nowy dział związany z zabawkami.
Otwórzcie podręczniki na stronie 61, spójrzcie na ilustracje i spróbujcie nazwać zabawki:
1. car-samochodzik
2. doll-lalka
3. bike-rower
4. scooter-hulajnoga
5. skateboard-deskorolka
6. kite-latawiec
7. board game-gra planszowa
8. computer game-gra komputerowa
A teraz spróbujcie samodzielnie zrobić ćwiczenie 1 i 2 na stronie 60 w zeszycie ćwiczeń. A następnie 1 ze strony 61-korzystając z tabelki,podpiszcie nazwy zabawek znajdujących się na ilustracji.Powodzenia!
11.05.2020
Na dzisiejszej lekcji poznacie przyimki, czyli takie słowa, które określają gdzie się coś znajduje.
Przeczytajcie historyjkę na str. 62-63.
w 3 scence Jay pyta Sue: Where’s my skateboard? -Gdzie jest moja deskorolka?
A Sue na to: Is itin the cupboard? -Czy ona jest w szafce?
Na co Jay odpowiada: No, it isn’t. -Nie , nie ma jej.
Następnie Sue pyta: Is it on the shelf? -Czy ona jest na półce?
Is it under the table?-Czy ona jest pod stołem?
Wyrazy podkreślone w zdanaich to właśnie przyimki.
on-na
in-w
under-pod
Spróbujcie zrobić zadanie 1 ze strony 62 oraz zadanie 2 ze strony 63. Prześlijcie mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń.

piatek -15 maja

 Na ostatniej lekcji poznaliście przyimki :on-na, in-w, under-pod.
Np. The book is on the desk.-Książka jest na biurku.
      The ruler is in the bag. -Linijka jest w pleaku.
      The pencil is under the chair. -Ołówek jest pod krzesłem.
Chciałabym,abyście dziś poćwiczyli znajomość przyimków tutaj:https://wordwall.net/pl/resource/639007/angielski/prepositions-under
Powodzenia!

19 maja

Na dzisiejszej lekcji poznacie nazwy materiałów, z których można wykonać różne przedmioty.
Przyjrzyjcie się ilustracjom na stronie 66 w podręczniku.
Materials-Materiały
wood-drewno
plastic-plastik
metal-metal
paper-papier
spróbujcie nazwać po angielsku materiały, z których wykonane zostały przedmioty w zadaniu 2.
Następnie wykonajcie zadanie 1 i 2 na stronie 64 w zeszycie ćwiczeń.
Powodzenia!

piatek-22 maja

Otwórzcie podręczniki na stronie 90 i przyjrzyjcie się ilustracjom, które przedstawiają różne przedmioty kuchenne.
Następnie wykonajcie na kartce papieru ilustracje tych przedmiotów i spróbujcie je podpisać. Zdjęcia swoich słowniczków obrazkowych prześlijcie do mnie.
a spoon-łyżeczka ( e spun)
a plate-talerzyk (e pleit)
a fork-widelec (e fok)
a cup-filiżanka (e kap)
a knife -nóż (e naif)

wtorek-26 maja

Na dzisiejszej lekcji angielskiego chciałabym, abyście utrwalili słownictwo, które już znacie.
Liczby i kolory poćwiczcie tutaj:

piątek-29 maja

Na dzisiejszej lekcji poznacie różne zawody. otwórzcie podręczniki na stronie 89 w podręczniku i przyjrzyjcie się ilustracjom przedstawiającym rózne zawody.
bus driver-kierowca atobusu
doctor-lekarz
cook-kucharz
teacher-nauczyciel
vet-weterynarz
police officer-policjant
Spróbujcie  nazwać osoby na zdjęciach:
She is a doctor.-Ona jest lekarką.
He is a police officer. -On jest policjantem.

wtorek-2 czerwca

Witajcie!
Z okazji wczorajszego święta życzę Wam wszystkiego najlepszego!
Happy Children’s Day! 🙂
Na dzisiejszej lekcji będziecie mieli okazję trochę pośpiewać.
Przesyłam Wam link do przepięknej piosenki. Mam nadzieję,że nauczycie się jej pięknie śpiewać i zaprezentujecie mi swój śpiew przy najbliższym spotkaniu.
wtorek-9 czerwca
Na dzisiejszej lekcji poznacie piosenkę „Where’s my skateboard?”( Gdzie jest moja deskorolka?) Posłuchajcie nagrania i zaśpiewajcie.
Podczas śpiewania będzie mieli okazję powtórzyć przyimki. https://www.youtube.com/watch?v=zP8CpwcEgO4
Udanej zabawy!

Klasa II

03.04.2020r.

Posłuchaj i powtórz słowa związane z Wielkanocą. Następnie odszukaj ich w rozsypance literowej.

6.04.2020

Dzisiaj nauczycie się słów związanych z Wielkanocą. Kliknijcie w link i powtarzajcie na głos wyrazy:https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE
A teraz posłuchajcie piosenki i spróbujcie ją zaśpiewać https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
Happy Easter!

16.04.2020

Dzisiaj poznamy dwa nowe wyrażenia : There is… i There are…
There is oznacza jest, znajduje się, a there are – są,znajdują się. There is/are używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco:
ZDANIA TWIERDZĄCE
Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej:
There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania
There + is + a book + on the table
(Na stole znajduje się książka)
Dla rzeczowników w liczbie mnogiej:
There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania
There + are + two books + on the table
(Na stole znajdują się dwie książki)
There is zapisujemy w skrócie There’s.
Przykłady zdań:
There’s a book on the desk. -Na biurku jest (znajduje się) książka.
There are pens in my bag. -W moim plecaku są długopisy.
Aby to lepiej zrozumieć, proszę poćwiczcie tutaj:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_-_there_are_na601gy Omińcie proszę ćwiczenie nr 2.
Pojawiają się tutaj również przyimki.Przypominam, że przyimki to słowa, które określają położenie przedmiotu.
on-na           np. on the floor-na podłodze
in-w            np.in the wardrobe-w szafie
under-pod       np. under the bed-pod łóżkiem
Zapiszcie wszystko do zeszytu i wykonajcie ćwiczenie. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was zrozumiałe. Miłej pracy!

20.04.2020

Przeczytajcie historyjkę w podręczniku na stronie 40-41 i odpowiedzcie na pytanie: Kto oszukiwał podczas gry w karty?
Następnie zapiszcie do  zeszytów nowe wyrażenia z historyjki i nauczcie się ich na pamięć:
Do you want to play cards? -Chcesz zagrać w karty?
I want to play a computer game. -Ja chcę grać w grę komputerową.
You’re cheating!-Ty oszukujesz!
Don’t cheat!-Nie oszukuj!
Have you got a four?-Czy masz czwórkę?
No, I haven’t. -Nie,nie mam.
Have you got a six?-Czy masz szóstkę?
Yes, I have.-Tak, mam.

piątek -24 kwietnia

Na dzisiejszej lekcji poznacie nazwy niektórych pomieszczeń znajdujących się w szkole.
Otwórzcie podręczniki na stronie 44 i popatrzcie na ilustracje:
1. classroom (klasrum)-klasa
2. gym (dżym)-sala gimnastyczna
3. corridor (korydo:r)-korytarz
4. library (lajbreri)-biblioteka
5. canteen (kantin)-stołówka
6. playground (plejgrand)-plac zabaw
Poćwiczcie mówienie tych słów, w nawiasie podałam Wam uproszczoną wymowę .
Następnie spróbujcie samodzielnie wykonać zadanie 1 na stronie 42 w zeszycie ćwiczeń. Należy zakreślić nazwę pomieszczenia, w którym znajduje się Pong. Zróbcie również ćwiczenie 1 ze strony 43, odszukajcie w rozsypance literowej 6 nazw pomieszczeń. Prześlijcie mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń za pomocą messengera, gdyż chciałabym je sprawdzić i ocenić.
Powodzenia!

5,05.2020

Przeczytajcie historyjkę na str. 52-53 i dowiedzcie się co dolegało dzieciom. Następnie zapiszcie do zeszytu nowe słownictwo:
I’m feeling ill.-Źle się czuję.
Please don’t cry.-Proszę,nie płacz.
Don’t be sad. -Nie bądź smutny.
Don’t be scared. -Nie bój się.
Come in!-Wejdź/Wejdźcie!
A teraz zróbcie ćwiczenie 1 ze strony 58 w podręczniku. Spróbujcie odgadnąć z ilustracji, co mówią dzieci. Zapiszcie wszystkie zdania w zeszycie. Good luck!

11.05.2020

Na dzisiejszej lekcji poznacie wyrażenia związane ze zdrowym stylem życia.
Otwórzcie podręczniki na stronie 56 i przyjrzyjcie się ilustracjom.
drink water-pić wodę
wash-myć
do exercise-ćwiczyć
eat well-dobrze się odżywiać
play-grać
sleep well-dobrze się wysypiać
Następnie przeczytajcie historyjkę, a dowiecie się jakich rad kot udzielił psu.
You need to do exercise. -Powinieneś ćwiczyć.
You need to wash. -Powinieneś się myć.
every day -codziennie
Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 ze strony 54 w zeszycie ćwiczeń, aby utrwalić te wyrażenia.

piątek-15 maja

Na ostatniej lekcji poznaliście wyrażenia związane ze zdrowym stylem życia. Dzisiaj chciałabym, abyście utrwalili te wyrażenia i poćwiczyli tutaj:https://wordwall.net/pl/resource/1426393/angielski/tiger-2-unit-5-keep-healthy
Powodzenia!

19 maja

Na dzisiejszej lekcji poznacie słownictwo związane z wakacjami. Zapiszcie temat do zeszytu: On holiday.
Przyjrzyjcie się ilustracjom na stronie 61 w podręczniku. Jak widzicie są to nazwy miejsc, do których można pójść w czasie wakacji.Zapiszcie je do zeszytu:
beach-plaża
water park-park wodny
zoo-zoo
funfair-wesołe miasteczko
aquarium-akwarium
park-park
ice rink-lodowisko
swimming pool-basen
Następnie wykonajcie zadanie 1 na stronie 60 w zeszycie ćwiczeń.
Poćwiczcie również mówienie.
What is it?-Co to jest?
It’s a swimming pool. -To jest basen.
Good luck!

piatek-22 maja

Otwórzcie podręcznik na stronie 62 i przeczytajcie historyjkę.
W tym tekście pojawia się nowe wyrażenie: There is… -Tam jest…
W skrócie piszemy There’s. Na przykład:There’s a swimming pool. -Tam jest basen.
Pytania tworzymy poprzez zamianę kolejności wyrazów. Np. Is there a swimming pool?-Czy tam jest basen? Twierdząco odpowiadamy: Yes, there is a przeczaco: No,there isn’t.
Aby zapamiętać to wyrażenie wykonajcie zad.2 na stronie 61 w zeszycie ćwiczeń.

wtorek -26 maja

Na ostatniej lekcji poznaliście wyrażenie There is… -Tam jest…
Dzisiaj chciałabym,abyście poćwiczyli użycie tego wyrażenia

piatek-29 maja

Na dzisiejszej lekcji,chciałabym,abyście zapoznali się z ilustracjami na stronie 86.
a table-stół
a lamp-lampa
an armchair-fotel
a washbasin-umywalka
a bookshelf-półka na książki
a cupboard-szafka na naczynia
A teraz spróbujcie powiedzieć,w jakich pomieszczeniach znajdują się przedmioty.
Np. The armchair is in the living room. -Fotel jest w salonie.
wtorek-9 czerwca
Na dzisiejszej lekcji poznacie piosenkę, dzięki której utrwalicie słownictwo, które ostatnio poznaliście, związane z bezpieczeństwem na drodze.
Tytuł piosenki „The road safety”https://www.youtube.com/watch?v=xaNhsaBV6pQ
Udanej zabawy!

Klasa III

02.04.2020r.

Przeczytaj tekst „A day in the life” na stronie 49 w podręczniku. Następnie opisz swój dzień wzurując się na opisie Clare.

03.04. 2020r.

Posłuchaj i powtórz wyrazy związane z Wilkanocą. Następnie odszukaj wyrazy w rozsypance literowej i zapisz je w zeszycie.

15.03.2020

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie liczebniki. W pierwszym zadaniu należy dopasować liczby do podpisów, a w drugim zapisać liczby, które usłyszycie. Powodzenia!

16.04.2020

Temat dzisiejszej lekcji to: At the beach. (Na plaży)-podręcznik str. 51.
Dzisiaj poznacie nazwy czynności, które można wykonywać na plaży.
Zapiszcie do zeszytu:
collecting shells-zbieranie muszelek
making a sandcastle-budowanie zamka z piasku
playing volleyball-gra w siatkówkę
playing Frisbee-gra we Frisbee
playing badminton-gra w badmintona
swimming-pływanie
fishing-łowienie ryb
snorkelling-nurkowanie
putting on sun cream-nakładanie kremu do opalania
flying a kite-puszczanie latawca
Nauczcie się tych wyrażeń. Wytnijcie karty obrazkowe i ćwiczcie słownictwo.

czwartek-22 kwietnia

Przeczytajcie historyjkę „An adventure story” na stronie 52 w podręczniku a następnie odpowiedzcie na pytania:
1. What are Sam and Lia doing in the sea?
2. What are the dolphins doing?
3. Are Sam and Lia safe?
Następnie zapiszcie do zeszytu i zapamiętajcie słówka:
suddenly-nagle
safe-bezpieczny
danger-niebezpieczeństwo
a shark-rekin
amazing-niesamowity
a shadow-cień

piątek -23 kwietnia

Kiedy chcemy powiedzieć, że coś robimy w tej chwili, mówimy:
np.I’m playing badminton. -Ja gram w badmintona.
I’m swimming. -Ja pływam.
Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć,że on lub ona coś robi, mówimy: He’s playing badminton. -On gra w badmintona. She’s swimming. -Ona pływa.
Zapiszcie te zdania do zeszytu.
A następnie spróbujcie wykonać ćwiczenie 2 w podręczniku na stronie 54. Napiszcie co robią osoby widoczne na zdjęciach. Chciałabym zobaczyć i ocenić Wasze zadania,więc prześlijcie mi zdjęcia za pomocą messengera.
Powodzenia!

czwartek-7 maja

Temat lekcji: Tworzymy pytania w czasie Present Continuous.
Przeczytajcie krótką scenkę na stronie 54 w podręczniku.
Jeżeli chcemy zapytać kogoś, co robi w tej chwili, to mówimy:
                  Are you playing football?-Czy ty grasz w piłkę nożną?
                  Jeżeli chcemy odpowiedzieć przecząco, mówimy: Yes, I am.
                  A jeżeli chcemy zaprzeczyć,mówimy: No, I’m not.
Spróbujcie wykonać samodzielnie ćwiczenie 2 na stronie 62 w zeszycie ćwiczeń oraz ćwiczenie 3 ze strony 66.

piątek-8 maja

Przeczytajcie tekst pod tytułem:”Secrets of the sea” na stronie 56 w podręczniku, a następnie zapiszcie do zeszytu nowe słowa:
starfish-rozgwiazda
snail-ślimak
jellyfish-meduza
seahorse-konik morski
crab-krab
Następnie wykonajcie ćwiczenie 3, które znajduje się pod tekstem i zdecydujcie czy zdania są prawdziwe (true) czy fałszywe(false).

czwartek-14 maja

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy i utrwalimy słownictwo i zagadnienia z działu nr 6.
Otwórzcie podręczniki na stronie 58 i zapiszcie w zeszycie ćwiczenie 1. Napiszcie co robią osoby przedstawione na ilustracjach. Pamiętajcie aby dodać koncówkę-ing do czasownika. (I’m swimming-Ja pływam)
Następnie przeczytajcie zdania w ćw. 2 i odgadnijcie co przedstawiają obrazki.
Rozwiążcie również krzyżówkę na stronie 70 w zeszycie ćwiczeń. Prześlijcie mi zdjęcia wykonanych zadań.A następnie poćwiczcie tutaj: https://wordwall.net/pl/resource/1932888/angielski/beach-tiger-3
Powodzenia!

piątek-15 maja

Na dzisiejszej lekcji, chciałabym, abyście przypomnieli sobie nazwy codziennych czynności, tak zwane daily routines.
Powodzenia!

czwartek-21 maja

Na dzisiejszej lekcji, chciałabym abyście powtórzyli słownictwo związane z pogodą.
Przypominam,że o pogodę pytamy: What’s the weather like today?
sunny-słoneczna
windy-wietrzna
cloudy-pochmurna
rainy-deszczowa
snowy-śnieżna
stormy- burzowa
cold-zimna
warm-ciepła
hot-gorąca
A teraz poćwiczcie tutaj:

piątek-22 maja

Na dzisiejszej lekcji powtórzycie zagadnienia związane wakacjami i plażą.
Wykonajcie zadanie 1 na stronie 68 w zeszycie ćwiczeń. Znajdźcie 3 różnice między rysunkami. Napiszcie co robią dzieci.
Następnie rozwiążcie krzyżówkę na stronie 70 w zeszycie ćwiczeń.

czwartek -28 maja

Na dzisiejszej lekcji chciałabym,abyście poćwiczyli czasownik „have got”.
Jeśli chcecie powiedzieć,że coś macie, mówicie :I have got…
Np. I have got a red bike. -Ja mam czerwony roqwer.
A jak chcecie powiedzieć,że czegoś nie macie, to mówicie:I haven’t got…
Np. I haven’t got a big house.-Ja nie mam dużego domu.

piatek-29 maja

Na dzisiejszej lekcji chciałabym,abyście poćwiczyli umiejętność czytania. Otwórzcie podręczniki na stronie 74 i przeczytajcie tekst „Brilliant birds”. Jest to świetna okazja,by powtórzyć nazwy części ciała zwierząt, których się uczyliście.
Następnie wykonajcie ćwiczenie 3 na stronie 75. Zdecydujcie czy zdania są prawdziwe czy nie.

Klasa IV

30.03 – 3.04.2020

kl IV – 3 tydz.

6.04.2020

kl IV – 4 tydz

16.04.2020

kl IV – 5 tydz angielski, muzyka.

kl IV – 6 tydz angielski, muzyka.

kl IV – 7 tydz angielski, muzyka.

kl IV – 8 tydz angielski, muzyka.

kl IV – 11 tydz angielski, muzyka.

 

 Klasa V

30.03 – 3.04.2020

kl. V- zadania z j.ang i muzyki 3 tydz.

6.04.2020

. kl. V- zadania z j.ang 4 tydz.

16.04.2020

kl. V- zadania z j.ang i muzyki 5 tydz.

kl. V- zadania z j.ang i muzyki 6 tydz.

klasa V – 7 tydz

klasa V – 8 tydz

klasa V angielski, muzyka 11 tydz

Klasa VI

02.04. 2020r.

Obejrzyj film o Prima Aprilis i zanotuj w zeszycie najważniejsze informacje.https://www.youtube.com/watch?v=rGIv1lNnXI8

03.04.2020r.

Dzisiejszy temat lekcji: A celebration of cooking.
Otwórzcie podręcznik na stronie 56 i przeczytajcie tekst. Aby lepiej go zrozumieć psłuchajcie również płyty.
Następnie odpowiedzcie na pytania:
Where are the people?
What are they doing?
Następnie wykonajcie ćw.3. Przeczytajcie pytania i wybierzcie poprawną odpowiedź. Na każde pytanie znajdziecie odpowiedź w tekście.

6.04.2020

Niedługo święta, więc dzisiaj proszę, przeczytajcie trzy teksty, które mówią o różnych świętach na stronie 58 w podręczniku a następnie odpowiedzcie na pytania z ćwiczenia 3 na tej samej stronie. Odpowiedzi na pytania prześlijcie do mnie  za pomocą Messengera.
Słówka, które należy zapisać do zeszytu:
wreath-wianek
prediction-przewidywać
bishop-biskup
remind-przypominać
celebrate-świętować
birch-brzoza
drown-topić
witch-wiedźma
float-płynać
Happy Easter !

15.04.2020

Dzisiejszy temat lekcji obowiązuje na dwie godziny lekcyjne: Revision.
Jest to powtórzenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa z działu 4- Let’s eat.
Wszystkie ćwiczenia wykonajcie pisemnie w zeszycie pod tematem.
Wykonajcie ćwiczenie 2 na stronie 59. Przypomnijcie sobie zasady zapisywania dat, przeczytajcie notatkę z podręcznika na stronie 51(czerwona tabelka) Przypominam,że pierwsze trzy liczebniki porządkowe zapisujemy w ten sposób:
pierwszy (first) – 1st
drugi (second)-2nd
trzeci (third)-3rd
Od czwartego wzwyż wszystkie liczebniki mają końcówkę th. Czyli fourth to czwarty, fifth-piaty itd.
Następnie zróbcie ćwiczenie 3. Należy wpisać w dialogu a, an, some lub any.
Przypominam,że some oznacza kilka lub trochę i używamy go tylko w zdaniach twierdzących, pozytywnych. Any w pytaniach oznacza jakies a w przeczeniach żadne. Any nie uzywamy w zdaniach pozytywnych.
Następnie wykonajcie ćwiczenie 6 na tej stronie. Nalezy utworzyć negatywne zdania rozkazujące, wybierając odpowiedni czasownik z ramki.
Kolejne ćwiczenie, które dzisiaj zrobicie ma na celu utrwalenie słownictwa. Jest to zadanie nr 1 ze strony 61. Słowa z ramki należy wstawić w odpowiedniej kolumnie.
Ostatnie zadanie na dziś to ćwiczenie 7 ze str. 61. Przeczytajcie uważnie tekst na stronie 62-Jamie Oliver a następnie zdecydujcie czy zdania w ćwiczeniu 7 są prawdziwe czy nie,. To wszystko na dziś. Na kolejnej lekcji przejdziemy do nowego działu.

20.04.2020

Dzisiaj zaczynamy nowy dział: Entertainment. str. 63 w podręczniku.
Temat dzisiejszej lekcji to :Types of films. Rodzaje filmów.
Wypiszcie, proszę qwszystkie rodzaje filmów z tabelki nr 1.
disaster film-film katastroficzny
comedy -komedia itd.
W razie niepewności możecie zerknąć do słowniczka w książce na stronie 125.
Następnie zróbcie w zeszycie ćw. 4. Dopasujcie do przymiotników ich przeciwieństwa i polskie znaczenie , np. boring-exciting  (nudny-ekcytujący)
Na koniec odpowiedzcie na pytanie: What is your favourite film? My favourite film is ….
Good luck!
See You next time!

czwartek-23 kwietnia

Temat dzisiejszej lekcji to:Zuzia and friends.
Proszę przeczytajcie historyjkę na stronie 64-65 i znajdźcie w niej następujące zdania i wyrażenia:
1. Umiesz pisać w ciemności?
2. Bądźcie cicho!
3. Musimy obejrzeć inny film.
4. To nie brzmi zbyt dobrze.
5. Nie ma mowy!
6. Nie musisz krzyczeć!
7. Twój zeszyt jest pusty.
8. Nie wolno nam rozmawiać.
9. Zrób mi zdjęcie przed kinem.
10.To już koniec!
Proszę, prześlijcie mi za pomocą messengera te zdania przetłumaczone na język angielski. Wszystkie znajdziecie w historyjce. Jest to zadanie na ocenę.

piątek -24 kwietnia

Dzisiaj  chciałabym,abyście poćwiczyli funkcje językowe. Należy dopasować zdania w języku angielskim i do ich polskich odpowiedników. Jest to zadanie przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty:https://liblink.pl/dx3ADh6M08
Powodzenia!

5.05.2020

Temat dzisiejszej lekcji: Poznajemy czasownik „must” i „mustn’t”.
Czasownik must stosujemy wtedy , gdy chcemy wyrazić konieczność, obowiązek a czasownik  mustn’t-gdy wyrażamy zakaz.
Np. You must go to school. – Ty musisz chodzić do szkoły.
You mustn’t  talk. -Nie wolno ci rozmawiać.
Wykonajcie w zeszycie ćw. 2 ze strony 66 w podręczniku. A także ćwiczenie 3 : Napiszcie 2 zasady z czasownikiem must i dwie z mustn’t  obowiązujące w waszej szkole, korzystając z wyrażeń znajdujących się w tabelce.  Zdjęcia obu wykonanych zadań prześlijcie mi za pomocą Messengera do godziny 16.00. Powodzenia!

czwartek-7 maja

Temat dzisiejszej lekcji:  Poznajemy czasowniki modalne „should” i „shouldn’t”.

Czasownik modalny should służy do wyrażania powinności oraz formułowania rad. Bezpośrednio po nim stosujemy czasownik właściwy w bezokoliczniku bez to:

You should talk to her.-Powinieneś z nią porozmawiać.

I should spend more time with my family.-Powinienem spędzać więcej czasu z moją rodziną.

should-powinieneś

Przeczenie tworzymy przez dodanie not do czasownika should:

should + not = shouldn’t

shouldn’t-nie powinieneś

You shouldn’t eat so much chocolate.-Nie powinieneś jeść tyle czekolady.

W pytaniach stosujemy szyk przestawny.

Should I stay or should I go?-Powinienem zostać czy pójść?

Forma should występuje wyłącznie w czasie teraźniejszym i jest taka sama dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej.

Aby to lepiej zrozumieć ,zróbcie ćwiczenie 2 na stronie 68 w podręczniku. Należy w każdym zdaniu wstawić „should” lub „shouldn’t”. A następnie 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń na stronie 29.

Powodzenia!

…………………………………………………………………………………………………………………………….

piątek-8 maja

Temat lekcji: Poznajemy wyrażenie „have to”.

Wyrażenia „have to” używamy wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest ważne ze względu na obowiązujące zasady. Wyrażenia „don’t have to” używamy, gdy mówimy o czymś, co nie jest konieczne.

Zwróćcie uwagę jak tworzymy przeczenia( zielona tabelka oznaczona nr. 4, podręcznik str. 68)

Spróbujcie wykonać ćwiczenie 5 na stronie 68 w podręczniku. Ułóżcie zdania o tym, co musicie zrobić, by wygrać w grę komputerową, korzystając z wyrażeń w tabelce.

A następnie zróbcie zadanie 6, które znajduje się na stronie 29 w zeszycie ćwiczeń.

Good luck!

kl. VI muzyka 7 tydz

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się tworzyć przysłówki w języku angielskim.
Temat: Poznajemy zasady tworzenia przysłówków.
Przysłówki są to wyrazy, które określają czasowniki. Czyli mówią jak ktoś wykonał czynność, np. dobrze, szybko, późno itd.
Większość przysłówków tworzy się od przymiotników, poprzez dodanie końcówki – ly. Jeśli przymiotnik kończy się na -le, usuwamy -e i dodajemy samo -y. Jeśli przymiotnik kończy się na -y, usuwamy -y i dodajemy -ily. Jeśli przymiotnik kończy się na -ic, dodajemy -ally np.:
polite – politely (grzeczny – grzecznie),
comfortable – comfortably (wygodny – wygodnie)
Wyjątki:
hard – hard (trudny – trudno)
late – late (późny – późno)
fast -fast (szybki – szybko)
cold – cold (zimny- zimno)
small – small (mały – mało)
high – high (wysoki – wysoko)
good – well (dobry – dobrze)
Zerknijcie również do zielonej tabelki na stronie 66 w podręczniku.
Teraz spróbujcie zrobić ćwiczenie 6 w podręczniku (str. 66) pamiętając o wszystkich zasadach. W razie wątpliwości pytajcie.
Zróbcie również ćwiczenie 3 ze strony 29 i to zadanie prześlijcie do mnie. Pamiętajcie, że te wyrazy, które są w tym ćwiczeniu, np. quick(szybki), to przymiotniki i Waszym zadaniem jest utworzyć od nich przysłówki.

czwartek-14 maja

Temat dzisiejszej lekcji: Praca z tekstem „My own TV channel for a day’.
My own tv channel for a day-Mój własny kanał telewizyjny na dzień.
Przeczytajcie tekst na stronie 70 w podręczniku.
Zapiszcie nowe słownictwo do zeszytu:
I entered a competition. -Zgłosiłam się do konkursu w czasopiśmie.
prize-nagroda
a huge screen-ogromny ekran
I wasn’t scared at all. -Nie bałam się wcale.
Następnie odpowiedzcie na pytania w ćwiczeniu 2 i prześlijcie mi swoje odpowiedzi.

piątek-15 maja

Temat dzisiejszej lekcji: Powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych z działu 5.
Przypomnijcie sobie gatunki filmów, które poznaliście i zróbcie ćwiczenie 1 na stronie 73 w podręczniku.
Następnie napiszcie zdania z „must” i „mustn’t” w zadaniu 3. Pamiętając, że „must” używamy mówić o obowiązkach,  o tym co musimy zrobić a „mustn’t” wtedy, gdy mówimy o zakazach. Należy użyć czasowników z ramki.
Następnie wykonajcie ćw. 4. Do każdego przymiotnika dopiszcie przysłówek. Np. sad-sadly.
Przypominam,że przymiotnik mówi jaki ktoś lub coś jest(szybki, dobry), a przysłówek mówi jak coś robimy(szybko, dobrze)
W zadaniu 5 dopasujcie zdania od 1-5 do zdań a-e i następnie zakreślcie w tych zdaniach „should”(powinieneś), bądź „shouldn’t”(nie powinieneś). Powodzenia!

wtorek-19 maja

Temat dzisiejszej lekcji: Shopping.
Otwórzcie podręczniki na stronie 75 i spróbujcie połączyć wyrazy z tabelki z odpowiednim numerem sklepu. Następnie zapiszcie nazwy sklepów do zeszytu i je zapamiętajcie.
baker’s-piekarnia
bank-bank
bookshop-księgarnia
butcher’s-sklep mięsny
chemist’s-apteka
clothes shop-sklep odzieżowy
electrical store-sklep elektryczny
florist’s-kwiaciarnia
greengrocer’s-warzywniak
hairdresser’s-fryzjer
newsagent’s-kiosk
post office-poczta
sports shop-sklep sportowy
shoe shop-sklep obuwniczy
supermarket-supermarket
travel agent’s- biuro podróży
Wybierzcie z listy  3 sklepy i dopiszcie  po 4 rzeczy do każdego sklepu, które można w nim kupić.
Np. sports shop-balls, trainers, goggles, bikes
Powodzenia

czwartek-21 maja

Temat dzisiejszej lekcji: Zuzia and friends.
Otwórzcie podręczniki na stronie 76 i przeczytajcie historyjkę. Następnie zapiszcie do zeszytu nowe słowa i wyrażenia i zapamiętajcie je:
I’ll help you.-Pomogę ci.
I can’t afford a new phone. -Nie mogę sobie pozwolić na nowy telefon.
See you in a minute.-Do zobaczenia za chwilę.
Wait here. -Poczekaj tu.
Wait a minute. -Poczekaj chwilę.
Of course not.-Oczywiście,że nie.
Zróbcie również ćwiczenie 2 na stronie 77 w podręczniku. Wpiszcie brakujące imiona osób z historyjki.

 

piątek-22 maja

Temat lekcji: Poznajemy wyrażenie „going to”.

Wyrażenie „going to” używamy,gdy wyrażamy:
• plany na przyszłość
I am going to study medicine when I grow up. – Gdy dorosnę zamierzam studiować medycynę.

• intencje, zamiary lub przewidywania

  We are going to buy a car. – Kupimy samochód. / Zamierzamy kupić samochód.

  You would better take the washing in, it’s going to rain. – Lepiej zabrałbyś pranie do środka, będzie padać.

  

• przeświadczenia, że coś będzie miało miejsce w przyszłości

  It is going to rain. – Będzie padać.

  He is going to ask Sylvia to marry him. – On ma zamiar poprosić Sylvię o rękę.

  We are going to visit uncle next weekend. – W następny weekend mamy za

The sky is dark and it’s cloudy. It is going to rain soon. – Niebo jest ciemne i jest pochmurno. Wkrótce będzie padać.

Proszę zapoznajcie się z tabelką ze strony 78 w podręczniku a następnie zróbcie ćwiczenie 2.

wtorek 26 maja

Otwórzcie podręczniki na stronie 79 i przeczytajcie dialog „In a clothes shop”-„W sklepie odzieżowym”.
Zapiszcie do zeszytu najważniejsze wyrażenia przydatne podczas zakupów i zapamiętajcie je.
I’m looking for… -Szukam…
This one is nice. -Ta jest ładna.
Can I try on the white one?-Czy moge przymierzyć tę białą?
The changing rooms are over there. -Przymierzalnie są tam.
How much is it?-Ile to kosztuje?
Poćwiczcie czytanie tego dialogu. Jeśli macie możliwość posłuchajcie również nagrania. (2.35)

czwartek -28 maja

Na ostatniej lekcji poznaliście wyrażenie „going to”, które służy do mówienia o swoich zamiarach i planach. Dzisiaj poznacie zasady tworzenie pytań z tym wyrażeniem.
Zapoznajcie się z tabelką na stronie 78 (nr 5), zwróćcie uwagę jak tworzymy pytania i jak na niwe odpowiadamy a następnie ułóżcie 3 pytania z tym wyrażeniem, np. Are you going to work tomorrow?-Czy ty jutro zamierzasz pracować? /Is she going to do her homework?-Czy ona zamierza odrabiać lekcje?
Prześlijcie mi swoje pytania.

piątek-29 maja

Na dzisiejszej lekcji chciałabym,abyście przeczytali tekst o historii Harrodsa, na stronie 84 w podręczniku.
Harrods to luksusowy dom towarowy w Londynie, założony w 1849 roku.
Po przeczytaniu tekstu zapiszcie nowe słówka do zeszytu:
the most famous-najsłynniejszy
successful-udany
shopper-klient
a large store-wielki sklep
celibrities-sławne osoby
A następnie zróbcie ćwiczenie 2 ze strony 84. Jest to zadanie z serii „prawda/falsz”. Zdecydujcie czy zdanie jest prawdziwe czy niezgodne z tekstem o Harrodsie.
Posłuchajcie również nagrania 2.44, jeśli macie taką możliwość.

wtorek-2 czerwca

Witajcie!
Na wstępie chciałabym Wam złozyć najserdeczniejsze zyczenia z okazji wczorajszego Dnia Dziecka!
Happy Children’s Day ! 🙂
Na dzisiejszej lekcji, nauczycie się mówić o przyszłości.
Jeżeli coś obiecujemy, proponujemy bądź postanawiamy stosujemy czasownik „will”.
Np. I will help you. -Pomogę ci.
I will will text you. -Napiszę do ciebie.
W zdaniach używamy formę skróconą , I’ll.
I will=I’ll
Jeżeli chcemy utworzyć zdanie negatywne, dodajemy „not”.
Np. I will not help you. -Nie pomogę ci.
will not=won’t
Jest to bardzo proste, gdyż dla wszystkich osób jest ta sama forma.
Spróbujcie zrobić ćwiczenie 2 na stronie 80 w podręczniku. Połączcie zdania z odpowiednią propozycją.
Prześlijcie mi jak zawsze zdjęcia wykonanych zadań.
Przyjrzyjcie się również scence na stronie 80 ,aby to lepiej zrozumieć.
3.06.2020
Otwórzcie podręczniki na stronie 81 i przeczytajcie historyjkę „The Red Book”, a następnie zróbcie ćwiczenie 8 na str. 81. Zdecydujcie czy zdania są prawdziwe, czy nie.
Posłuchajcie nagrania 2.39 by utrwalić prawidłową wymowę/
4.06.2020
piątek-5 czerwca
Temat dzisiejszej lekcji : Health-Zdrowie.
Zaczynamy dział,w którym poznamy słownictwo związane ze zdrowiem. Zapiszcie do zeszytu:
a black eye-podbite oko
a broken leg-złamana noga
a cold-przeziębienie
a cough-kaszel
a cut-skaleczenie
earache-ból ucha
a headache-ból głowy
stomach ache-ból zęba
a sore throat-ból gardła
a sprained ankle-zwichnięta kostka
a temperature-gorączka
toothache-ból zęba
Spróbujcie teraz wykonać ćwiczenie 3 na str. 89. W każdym zdaniu należy wpisać nazwę dolegliwości. Zdjęcia wykonanych zadań prześlijcie mi za pomocą Messengera

wtorek-9 czerwca

Temat lekcji: Zuzia and friends.
Przeczytajcie historyjkę na stronie 90 w podręczniku i dowiedzcie się jakie przygody tym razem miała Zuzia,Dan i Alex.
Słówka i zwroty,które mogą być dla Was niezrozumiałe:
healthy week- zdrowy tydzień
photos-zdjęcia
website-strona internetowa
poor-biedny
a long way-długa droga
new app-nowa aplikacja
angry-zły
sad-smutny
scared-przestraszony
surprised-zaskoczony
tired-zmęczony

Następnie wykonajcie zadanie 4 na stronie 91. dopasujcie wyrażenia w języku angielskim do ich polskich odpowiedników.
Powodzenia!

Klasa VII

30.03 – 3.04.2020

kl. VII 3 tydz. zajęcia z j. angielskiego i muzyki

6.04.2020

k. VII,VIII

16.04.2020

kl. VII angielski i muzyka 5 tydz

kl. VII angielski i muzyka 6 tydz

kl. VII angielski i muzyka 7 tydz

kl. VII angielski i muzyka 8 tydz

kl. VII angielski i muzyka 11 tydz

 

Klasa VIII

30.03 – 3.04.2020

k. VIII

6.04.2020

k. VII,VIII

15.04.2020

klasa VIII – 15 kwietnia 2020

16.04.2020

kl. VIII 5 tydz.

kl. VIII 6 tydz.

kl. VIII 7 tydz.

kl. VIII 8 tydz.

kl. VIII 11 tydz.