Ułatwienia dostępu

13.12.2018 r. Zostały rozstrzygnięte 2 Gminne Konkursy Plastyczne na
Najpiękniejszą Ozdobę Świąteczną i Kartkę Świąteczną.
W pierwszym z wyżej wymienionych konkursów, wyłoniono 4 laureatow:
Kat. Kl. 0 i przedszkole
Wyróżnienie – Maksymilian Bronk
Kat. Kl. I – III
III miejsce – Martyna Bronk
Kat. Kl. IV-VI
III miejsce – Natalia Bronk
Kat. Kl. VII – VIII
I miejsce – Dominika Richert

W kolejnym konkursie 5 z wysłanych kartek wyróżniono następującymi
miejscami:
Kat. Kl. 0 i przedszkole
I miejsce – Michał Cirocki
II miejsce – Szymon Malinowski
Kat. Kl. I – III
Wyróżnienie – Wojciech Trepczyk
Wyróżnienie – Alicja Labuhn
Kat. Kl. VII – VIII
Wyróżnienie – Dominika Richert

GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom konkursów i życzymy kolejnych miejsc na podium.  (opr. J. Bryla)

By Admin