Ułatwienia dostępu

Szkoła przystąpiła do programu STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO PSZCZÓŁKA, pod hasłem Dom i schronienie dla skrzydlatych przyjaciół. „…Jej celem jest przekazanie do placówek oświatowych województwa pomorskiego karmników oraz budek lęgowych dla ptaków do samodzielnego montażu. Program pozwoli dzieciom i uczniom szkół pogłębić wiedzę na temat ochrony przyrody, przy jednoczesnym wzbogaceniu umiejętności manualnych. Prostota konstrukcji przygotowanych elementów sprawiają, że każde dziecko z większą lub mniejszą pomocą nauczyciela/opiekuna/rodzica może przyczynić się do zwiększenia miejsc dokarmiania ptaków w okresie zimowym oraz wzrostu liczby ptasich lęgów wiosną…”
Podczas oficjalnego zamieszczenia karmnika dla ptaków, dzieci wymieniły się posiadaną wiedzą na temat pożywienia, jakim należy dokarmiać (skrzydlatych) milusińskich w okresie zimowym. Z zainteresowaniem przyglądały się różnorodnym nasionom (dostarczonym przez SE-P), które umieściły w karmniku.
Jutro i każdego kolejnego dnia wrócimy, by uzupełnić pokarm… 🙂

By Admin