Ułatwienia dostępu

Konkursy online dla uczniów klas I-III i IV-VIII
Już dziś – 12 maja – na facebooku ZKP www.facebook.com/kaszubi  rusza konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, a w środę 13 maja –  dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Szczegóły konkursu:
Co bë bëło nót zrobic, żebë dostac bëlną nôdgrodã

Przeczëtôj wëjimczi dokazów, jaczé nalézesz niżi.
Napiszë do nas bez Messenger’atitel kòżdégò dokazu i jegò aùtora.
Nie piszë òdpòwiedzów pòd pòstã
 Na òdpòwiedzë czekómë do 24 maja.
Mòżesz pòprosëc ò pòmòc swòjégò szkólnégò,  starszich,  sosterkã, brata,  abò téż ùkòchónëch starków .

Spòmidzë wszësczich dobrëch òdpòwiedzów, wëlosëjemë 5 òsobów, co dostóną òd nas, ju przëszëkòwóné, bëlné nôdgrodë. Losowanié 25 maja

Gorąca prośba do Państwa o rozpowszechnienie informacji o konkursie i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału. Czekają nagrody książkowe.

By Admin