Ułatwienia dostępu


19.09.2018 o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie w ramach projektu „Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa”.

Spotkanie rozpoczął Pan Poseł Janusz Lewandowski od krótkiej pogadanki z uczniami naszej szkoły. Następnie przedstawiona została prezentacja przez przedstawiciela firmy Europe Direct- Gdańsk, nt. bezpiecznej jazdy na rowerze (udostępniona przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku). Potem odbył się konkurs dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze, w którym brały udział 3-osobowe zespoły, reprezentujące swoje klasy. Konkurs wygrała klasa VI. Główną nagrodą były kaski rowerowe dla całej klasy oraz dla reprezentantów pozostałych klas biorących w konkursie.

[PVGM id=1090]

By Admin