Ułatwienia dostępu

                                 zgodnie z Rozporządzeniami  Ministra Edukacji Narodowej:

 1. a)       Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. b)      Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

przekazuję informację dotyczącą sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 od 25 marca 2020 r do 10 kwietnia 2020 r.

 

Organizacja kształcenia na odległość

Szkoły Podstawowej w Miłoszewie

 

 • Ustalone  formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

Kontakt e-mail na adres: spmiloszewo@op.pl

Kontakt telefoniczny: tel. 58 676 82 15 tel. kom. 604 991 850

 • Od 25 marca 2020 r nauczyciele pracują za pomocą zdalnych narzędzi: Messenger, WatsApp, skype,mail, dzwonek.pl)
 • Zalecono, aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

Messenger

WatsApp

Skype

Innych niż wymienionych w punktach lit.a-c wskazanych przez nauczyciela

Oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii

W celu zróżnicowania form pracy  nauczyciele zostali zobowiązani  do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane będzie za pomocą strony internetowej szkoły i poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

Nauczyciele zostali zobowiązani do dostosowania programu nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

Wychowawcy ustalili z Państwem możliwości nauczania zdalnego.

 1. Na bieżąco będą reagować na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które będą się pojawiały.
 2. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.
 3. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 4. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 5. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadzone zostały   szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
 6. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem
 7. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

 1. Adresy stron z których czerpiemy informację:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

http://www.kuratorium.gda.pl/

www.spmiloszewo.pl

 

Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy jest ekstremalna i stresująca dla wszystkich. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko się uda, nie wszystko będzie działało dobrze od samego początku. Wszyscy w tej chwili potrzebujemy spokoju, dlatego bądźmy względem siebie wyrozumiali. Dajmy sobie czas na przemyślenie i ewentualną modyfikację. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo i zdrowie  wszystkich, a w szczególności naszych dzieci jest najważniejsze.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

 

Z wyrazami szacunku

 

dyrektor Elżbieta Szymańska

By Admin