Ułatwienia dostępu

Za nami XI edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 1 października wybrani uczniowie – egzaminatorzy sprawdzali „tabliczkową wiedzę” swoich kolegów i pracowników szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Szczególne podziękowania należą się egzaminatorom, którzy odpowiedzialnie podeszli do
swojej roli. GRATULUJEMY wszystkim Ekspertom w dziedzinie Tabliczki Mnożenia i zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy w kolejnym roku szkolnym.

Koordynatorzy Lokalni ŚDTM 2021
Halina Marcińska
Beata Marcińska

By Admin