Ułatwienia dostępu

W dniu 12 października odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.  W tym dniu pierwszoklasiści, w obecności zaproszonych gości: Sekretarza Gminy Linia Pani Mirosławy Kuberny, Dyrektora Szkoły Pani Elżbiety Szymańskiej, rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek z klasy II i III, pochwalili się swoją wiedzą na temat zasad dobrego zachowania. Wierszem, tańcem i piosenką zapewnili, że są godni być uczniami naszej szkoły. Po złożeniu ślubowania przez pierwszaków, pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Miłoszewie”.  Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali medale oraz pamiątkowe dyplomy.

Symbolicznym słowem „DZIĘKUJĘ” pierwszoklasiści podziękowali Pani Sekretarz, Pani Dyrektor, Przedstawicielowi Rady Rodziców, rodzicom, koleżankom i kolegom za przybycie i otrzymane prezenty.

Ten dzień pełen wrażeń uczniowie jak i rodzice zapamiętają na długo.

                                     wychowawca Beata Marcińska


 

 

By Admin