Ułatwienia dostępu

     Nauczanie zdalne od 26 października

Od 26 października do 8 listopada  nauka w klasach IV-VI szkoły   będzie odbywała się w formie zdalnej.

Zajęcia online realizowane są na platformie Microsoft Teams według dotychczasowego planu lekcji. Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym (30 minut każda lekcja), za pośrednictwem wideokonferencji. Aby wziąć udział w lekcji, uczeń musi posiadać komputer/laptop/telefon z dostępem do internetu, kamerą i mikrofonem oraz zalogować się na swoim koncie w MT.

Klasy O-III szkoły podstawowej uczą się w szkole.

Informacje na temat zmiany organizacji pracy szkoły są przekazywane na bieżąco przez dyrektora i wychowawców.

By Admin