Ułatwienia dostępu

cwiczenie 1

  1. Zmień parametry czcionki.
  • Zmień krój czcionki w całym dokumencie na Comic Sans MS.
  • Zmień rozmiar czcionki w całym dokumencie na 12 punktów.
  • Zmień rozmiar czcionki w tytule na 20 punktów.
  1. Zmień styl i kolor czcionki.
  • Dla tytułu zastosuj pogrubienie tekstu.
  • Podkreśl wyrazy „w Parku Staromiejskim”.
  • Zastosuj kursywę w wyrazie „beagle”.
  • Wyróżnij kolorem czerwonym numer telefonu.

Znaleziono psa!

Dnia 2 maja w Parku Staromiejskim, w godzinach popołudniowych, znalazłem psa rasy beagle. Pies ma czerwoną obrożę. Jest zadbany i reaguje na komendy. Widać, że za kimś tęskni.

Właściciela proszę o kontakt z moimi rodzicami: tel. 645 374 343 234.