Ułatwienia dostępu

Ślubowanie Pierwszej Klasy

11 paździer¬nika 2023 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Miłoszewie. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli…

Projekt Szkoły Pełne Talentów

Nasza szkoła dołączyła do projektu Szkoły Pełne Talentów. Prosimy o przekazywanie Talenciaków naszej szkole. Wymienimy je na nowe sprzęty edukacyjne i sportowe. https://szkoly.lidl.pl/Talenciaki/szkola?partyId=87040015285