język polski

klasa IV

23.03.2020

Spotkanie z lekturą Pan Tadeusz Przeczytaj wiadomości w podręczniku ze strony 158.
Naucz się czytać fragment lektury umieszczony w podręczniku na stronie 159.
Wykonaj polecenie 1,2,6 ze strony 160.
Powtórz wiadomości o przysłówku. Wykonaj ćwiczenie 3,4,5,6 ze strony 162.
Przeczytaj utwór ze strony 163. Wykonaj polecenia po przeczytaniu i przepisz nową wiadomość.
Czego uczy Opowieść o Piaście Kołodzieju? Zapisz wnioski w zeszycie.

15.04.20202

Przeczytaj wiadomości na str. 168 (podręcznik)
Przepisz do zeszytu nowa wiadomość.
Wykonaj ćw. 1 i 2 str 168 podręcznik
Ćwiczenia i zabawy utrwalające zasady pisania nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 ze strony 170-171 z podręcznika.

04.05.2020

Przeczytaj legendę „Jurata legenda Bałtyku”(pod. Str. 172)

Wykonaj polecenie 4, 6, 7 str. 173

Ułóż 5 pytań dotyczących treści utworu ze str. 172. Powinny się one zaczynać od słów: u. kto, gdzie, kiedy, jak, w jaki sposób.

Korzystając z dostępnych źródeł znajdź odpowiedz na pytania: Skąd pochodzi bursztyn? Co oznacza dzisiaj nazwa jantar?

Przeczytaj wiadomości na str. 174 oraz przepisz przepisz do zeszytu: co to jest plan ramowy?

Wykonaj ćw.1, 2 str. 175

13.05.2020

 1. Przeczytaj legendę o „Mistrzu Twardowskim” str. 176 podr.
 2. Napisz skojarzenia do słowa czarnoksiężnik.
 3. Wykonaj polecenia 1,2,3 oraz 6 podr. Str. 177.
 4. Przeczytaj balladę Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”, podr. Str. 177-182. Zwróć uwagę na objaśnienia trudnych wyrazów w tekście.
 5. Jaka mogła być pani Twardowska – praca plastyczna.
 6. Wykonaj ćw.10, podr. Str.183.

 

18. 05.2020

– zeszyt ćwiczeń str. 122,wykonajcw. 1,2 oraz str. 123.

-Wiadomości w podr. Str. 174.
-Przeczytaj utwór że str. 187, wykonaj polecenia 1,3 i 4 po przeczytaniu.
-Zapoznaj się z zamieszczonymi informacjami na str. 188-189. Wpisz do zeszytu twórców przedstawienia teatralnego.
-przepisz do zeszytu zasady zachowania się w teatrze (str. 190 „Wśród ludzi”).

25.05

Kl. IV
Przeczytaj utwór, podręcznik str 191, 194
Wykonaj polecenia 1,3 str 194 oraz przepisz do zeszytu nowa wiadomość str 194.
Powtórz pojęcia zamieszczone na schemacie w podręczniku str. 195
Rozwiaz test zamieszczony w podręczniku 196-198
Przeczytaj utwór pt. Kopciuszek w podręczniku str 200-205.

Klasa V

Język polski klasa V 30.03-2.04.2020

Informacja dla klasy 5 – język polski:
poniedziałek, czwartek, piatek – godz. 11.00 komunikator Meesangeer

Klasa VI

23.03.2020

Przyjrzyj się obrazowi, następnie odpowiedz na pytania (podręcznik strona 191).

Przeczytaj utwór ze strony 192 i wykonaj polecenia pod tekstem.

Odszukaj w słowniku języka polskiego znaczenie słowa Maestro Napisz jakimi cechami powinna się odznaczać tak nazwana osoba. Przeczytaj tekst ze strony 193 wykonaj polecenie pierwsze drugie trzecie czwarte ze strony 196 oraz przepis nową wiadomość.

Zapoznaj się z nazwami zawodów związanych z tworzeniem muzyki strona 198 do 199 wykonaj ćwiczenie 1,2, 3, 4 ze strony 200.

 

15.04.20202

Przeczytaj wiadomość ze strony 204 podręcznik.
Wykonaj ćw. 1 str. 204 oraz ćw. 2,3,4 str. 205.
Przepisz nową wiadomość ze strony 205.
Trudne głoski nosowe – ćw. Utrwalające w zeszycie ćw. 1,2 str. 89, ćw. 3 str. 90, ćw. 5,6 str.91

28.04.2020

Spotkanie z lekturą „Hobbit czyli tam i z powrotem”. Przeczytajcie zamieszczone wiadomości.

Napisz ogłoszenie o spotkaniu autorskim z J.R.R Tolkjenem. Słowa, które powinny znaleźć się w pracy: poliglota, angielskie legendy, pomysł, smoki, elfy, fantastyczne krainy.

Przeczytaj zamieszczony fragment lektury (str. 211-213).

Wykonaj polecenie 1,2,3,4 ze str. 214przypomnij wiadomości o powieści fantasy oraz przepisz nową wiadomość do zeszytu ze str. 215.

Utrwalenie wiadomości o pisowni „ą”, „ę” oraz”, „om”, „on”, „em”, „en”. Wykonaj ćwiczenie 6 i 7 str. 206 z podręcznika.

 

13.05.2020

Jak napisać opowiadanie twórcze?

 1. Wykonaj notatkę do zeszytu na podstawie wiadomości z podręcznika str. 216-217
 2. Odpowiedz pisemnie na pytanie: Co by było, gdyby dzieci rządziły dorosłymi?
 3. Wykonaj ćwiczenie 2,2,4,5 str. 133-135 w zeszycie ćwiczeń.
 4. Naucz się czytać utwór „Pudełko zwane wyobraźnią” podr. str. 219-220.
 5. Przepisz do zeszytu nowa wiadomość str. 220 podr.

18. 05.2020

– Przeczytaj tekst str. 222-224
-wykonaj polecenia 1,2,7 str. 224-225
– powtórz i utrwalwiadomosci str. 227-228
– Jak łączą się wyrazy w zdaniu str. 229 (przypomnienie wiadomości), wykonaj cw. 1,2 str. 229 oraz przepisz do zeszytu nową wiadomość że str. 230.

26.05.2020

Przypomnij wiadomości w podręczniku str. 212-233
Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 i 4 podręcznik str 232-233
Powtórz pojęcia zamieszczone na schemacie, podr. Str 234
Rozwiaz test w podręczniku od str. 235-236
Przyjrzyj się obrazowi zamieszczonemu w podręczniku str 237. Odpowiedz pisemnie na pytania
Przeczytaj utwór zamieszczony w podręczniku str 238-240. Wykonaj cw. 1po przeczytaniu str 240 oraz przepisz nowa wiadomość str. 241

 

Klasa VII

1 kwietnia kl.7

2 kwietnia kl.7

3 kwietnia kl.7

6 kwietnia kl.7

7 kwietnia kl.7

8 kwietnia kl.7

15 kwietnia kl.7

16 kwietnia kl.7

17 kwietnia kl.7

20 kwietnia kl.7

21 kwietnia kl.7

24 kwietnia kl.7

23 kwietnia kl.7

22 kwietnia kl.7

4 i 5 maja kl.7

6,7 i 8 maja kl.7

11 i 12 maja kl.7

 

Klasa VIII

1 kwietnia kl.8

2 kwietnia kl.8

3 kwietnia kl.8

6 kwietnia kl.8

7 kwietnia kl.8

8 kwietnia kl.8

15 kwietnia kl.8

16 kwietnia kl.8

17 kwietnia kl.8

20 kwietnia kl.8

21 kwietnia kl.8

22 kwietnia kl.8

23 kwietnia kl.8

24 kwietnia kl.8

4 i 5 maja kl.8

6,7 i 8 maja kl. 8

11 i 12 maja kl.8

 

Brak możliwości komentowania.