Język niemiecki

Klasa VII

3.04.2020

Thema: Frühstück international. Nazywanie produktów spożywczych.

podręcznik: ćw. 1a i b, 2 s. 78-79

zeszyt ćwiczeń: ćw. 1-6 s. 58-60

Ćwiczcie wymowę online:

https://www.youtube.com/watch?v=-O6tkih424Y

Sprawdźcie, czego się nauczyliście:

https://www.youtube.com/watch?v=JaOCdQBlT1I

Thema: Ostern und Osterhase. Wielkanoc w Niemczech.

Zapoznajcie się z prezentacją. Polecam słowniczek pons.pl

Przetłumaczcie i nauczcie się poniższych słów na temat Wielkanocy. Tłumaczenie prześlijcie na adres e-mail: elw.wojcik@wp.pl

das Osterei

der Osterhase

das Osterlamm

das Geschenk

der Osterbaum

Ostereier suchen

Ostereier bemalen

die Kreuzigung

die Auferstehung

das Osteressen

das Osterfrühstück

das Osternest

https://prezi.com/kfavmgqfwxmw/ostern-in-deutschland/

Życzę Wam Frohe Ostern!

Ciekawe, czy zrozumieliście moje życzenia …

15 – 17.04.2020

 

kl. 7
17.04.2020

Thema: Powtórzenie wiadomości z działu 6

1. Zapoznajcie się z zadaniami interaktywnymi do kursu Magnet 1 w rozdziale 6 na platformie dzwonek.pl . Waszym zadaniem jest wykonanie wszystkich ćwiczeń do tego rozdziału, na zakończenie sprawdźcie swoje ewentualne błędy.

2. Jako ostateczne sprawdzenie wiadomości potraktujcie interaktywne zadania z linka poniżej. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń wybierzcie pole „ Übungen auswerten” :

https://uebungen.klett-sprachen.de/generate_variation.php?languageId=8&bookId=23&capitolId=87&types=1,2,3,5,4,6

Thema: Mein Frühstück. Opisujemy swoje śniadanie.

Naucz się odmiany czasowników:

mögen- lubić

ich mag -lubię

du magst – lubisz

er/sie/es mag -lubi

wir mögen – lubimy

ihr mögt -lubicie

sie/Sie mögen- lubią, pani lubi, pan lubi, państwo lubią

essen- jeść

ich esse – jem

du isst – jesz

er/sie/es isst – je

wir essen – jemy

ihr esst – jecie

sie/Sie essen – jedzą, pan je, pani je, państwo jedzą

Wykonaj ćwiczenia 8-11 s. 60-61 w zeszycie ćwiczeń. Następnie ćwiczenia online:

https://learningapps.org/display?v=pj414afwn19

https://learningapps.org/display?v=pvoyd8kna19

https://learningapps.org/display?v=py3xzrcut19

Dokończ zdania. Zapisaną w zeszycie odpowiedź prześlij przez komunikator Messenger lub na adres: elw.wojcik@wp.pl .

Zum Frühstück esse ich ……

Ich trinke dazu …..

24.04.2020

Thema: Guten Appetit!

podręcznik: ćw. 4-8 ( ćw. 6 i 7 samodzielnie) s. 80-81

zeszyt ćwiczeń: ćw. 12 s. 61 (zdjęcie prześlij przez komunikator Messenger)

Naucz się słów z pierwszego filmu i zapoznaj się ze słownictwem z drugiego:

https://www.youtube.com/watch?v=sLIoRwXsQgQ

https://www.youtube.com/watch?v=CU-GTKKz7T0

Thema: Unsere Lieblingsgerichte. Nasze ulubione potrawy.

podręcznik: ćw. 9, 10 s. 81

zeszyt ćwiczeń: ćw. 13, 14 s. 62 (zdjęcie z podręcznika i ćwiczeń prześlij przez komunikator Messenger)

Wykonaj ćwiczenia online:

https://h5p.org/node/602387

https://learningapps.org/display?v=p7v1cj9nn01

6.05.2020

Thema: In der Pizzeria. Składanie zamówienia. Powtórzenie odmiany czasowników.

Podręcznik: ćw.13-15 s. 83

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 15-18 s. 63 Zdjęcie prześlij w komunikatorze Messenger.

Z jakich składników należy przygotować pizzę? Dopasuj podpisy do ilustracji:

https://learningapps.org/display?v=pxb16dqfk19

Czy wiesz jak złożyć zamówienie?

http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=2&SubExercise=1

Skopiuj czasowniki z ramki i wklej je w puste miejsca w zdaniach:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=3&SubExercise=1

http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=4&SubExercise=1

Wpisz właściwe końcówki czasowników:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=8&SubExercise=1

Thema: Powtórzenie wiadomości z działu 7.

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 20-22 s. 64-65 Zdjęcie prześlij w komunikatorze Messenger.

Wykonaj ćwiczenia z rozdziału 7 do podręcznika Magnet 1 na platformie internetowej www.dzwonek.pl. Sprawdź swoje wyniki. Zdjęcie z pkt. 10 z punktacją prześlij w komunikatorze Messenger.

Następnie ćwicz online z wykorzystaniem linka poniżej. Jeśli wybierzesz po naciśnięciu „Auswerten” przycisk „Neue Variation” wykonasz jeszcze inne ćwiczenia do tego rozdziału.:

https://uebungen.klett-sprachen.de/generate_variation.php?languageId=8&bookId=23&capitolId=88&types=1,2,3,5,4,6

15.05.2020

Thema: Steffis Garderobe. Nazywanie ubrań.

Podręcznik: ćw.1-3 s. 86

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1-3 s. 66 Zdjęcie prześlij w komunikatorze Messenger.

Powtarzaj słownictwo korzystając z filmu z linka:

https://www.youtube.com/watch?v=WCiRvSS8BHw

Thema: Was hast du heute an? Opisywanie swojego ubrania.

Zagraj w grę edukacyjną korzystając z linka poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=SjRkzRR4Yc8

Podręcznik: ćw.4-6 s. 87

Zeszyt ćwiczeń: ćw.4-6 s. 66-67 Zdjęcie prześlij w komunikatorze Messenger

22.05.2020

Thema: Gefällt dir mein Sweatshirt? Opisywanie ubioru osób.

Wyjaśnienie na s. 93 w podręczniku „Zaimki osobowe”

Zapamiętaj- tylko zaimek osobowy „er” w bierniku ma inną formę niż w mianowniku, czyli „ihn”. Reszta zaimków jest taka sama w mianowniku i bierniku.

Podręcznik: ćw.7-9 s. 88-89 ( dialogi napisz do zeszytu)

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 7-9 s. 68

Thema: Gefällt dir mein Sweatshirt? Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne.

Podręcznik: ćw.10-12 s. 89

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 10,11, 13,14 s.69,70

29.05.2020
kl.7

Thema: Gehst du mit der Mode? Wyrażanie preferencji związanych z ubiorem.

Podręcznik: ćw. 13A, 13B (do zeszytu) s.90

Zeszyt ćwiczeń: ćw.16 s. 71

Thema: Praca klasowa z działu 6 i 7

Na piątek 29.05.2020 prześlę Wam zadania w komunikatorze Messenger, które potraktujemy jako sprawdzian wiadomości z działu 6 i 7. Będziecie musieli odesłać prawidłowe odpowiedzi do godz. 20.00 w piątek. Obiecuję, że będę oceniać łagodnie Wasze prace. Dlatego przygotujcie się z następujących zagadnień:

1. Nazwy przyborów szkolnych z rodzajnikami.

2. Tworzenie pytań zaczynających się od czasownika ( Hast du ein Buch?) i udzielanie odpowiedzi przeczących i potwierdzeń.

3. Odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolną.

4. Nazwy artykułów spożywczych z rodzajnikami.

5. Odmiana czasowników essen, nehmen, mögen, schmecken, trinken.

6. Zdania z rzeczownikami i przeczeniem „kein” w bierniku typu: Ich mag keinen Fisch. Ich esse lieber Fleisch.

Klasa VIII

3.04.2020

Thema: Urlaubserinnerungen- wspomnienia wakacyjne.

podręcznik: ćw. 13a s. 72 Odpowiedzi( imiesłowy 12 czasowników) prześlijcie na adres elw.wojcik@wp.pl

zeszyt ćwiczeń: ćw. 15a, 15b, 15c s. 59-60

Thema: Ostern und Osterhase. Wielkanoc w Niemczech.

Zapoznajcie się i przetłumaczcie o słowa i wyrażenia z prezentacji. Polecam słowniczek pons.pl

Przetłumaczcie i nauczcie się poniższych słów na temat Wielkanocy. Tłumaczenie 12 wyrażeń prześlijcie na adres e-mail: elw.wojcik@wp.pl

das Osterei

der Osterhase

das Osterlamm

das Geschenk

der Osterbaum

Ostereier suchen

Ostereier bemalen

die Kreuzigung

die Auferstehung

das Osteressen

das Osterfrühstück

das Osternest

https://prezi.com/kfavmgqfwxmw/ostern-in-deutschland/

Zapoznajcie się z tradycjami wielkanocnymi w Niemczech.

http://einfachso.pl/deutschland-tradycje-zwyczaje/

Życzę Wam Frohe Ostern!

15 -17.04.2020

 

kl. 8
17.04.2020

Thema: Wie ist das Wetter heute? Opisywanie pogody.

1. Zapoznaj się z ćw.14 na s. 73. Następnie obejrzyj film z linka i ćwicz wymowę z lektorką:

https://www.youtube.com/watch?v=xDp5kZIypJI

2. Obejrzyj film z linka poniżej, następnie naciśnij „Start” pod filmem. Wykonaj 15 ćwiczeń do filmu, a następnie sprawdź się wybierając pole „Überprüfen”

https://learngerman.dw.com/de/wie-wird-das-wetter/l-40481722

Do opisu pogody można wykorzystać czas przeszły Imperfekt czasowników sein i haben.

Wyjaśnienie:

ich war- byłem/am

du warst- byłeś/aś

er/sie/es war- był/była/było

wir waren- byliśmy

ihr wart- byliście

sie/Sie waren- byli/były/pan był/pani była

ich hatte- miałem/am

du hattest- miałeś

er/sie/es hatte- miał/miała/miało

wir hatten- mieliśmy

ihr hattet- mieliście

sie/Sie hatten- mieli/miały/pan miał/pani miała

np. Das Wetter war schön. Es war heiter.

3. Opisz w języku niemieckim pogodę z dnia 17.04.2020 i prześlij opis przez komunikator Messenger lub na adres: elw.wojcik@wp.pl

Thema: Letztes Wochenende war ich zu Hause. Czas przeszły Imperfekt czasowników „haben, sein”.

Wykonaj ćwiczenia online. Zastosuj odmianę czasowników w czasie przeszłym Imperfekt z poprzedniego tematu lekcji.

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_07.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_haben_sein.htm

Powtórz nazwy związane z opisem pogody, wykonaj ćwiczenia online

https://h5p.org/node/601152

https://h5p.org/node/584858

Sprawdź, czego się nauczyłeś/aś

https://learningapps.org/display?v=peou60hvj01

https://learningapps.org/display?v=pzoiaj4gj17

24.04.2020

Thema: Familie Weigel ist in die Ferien gefahren. Czas przeszły Perfekt.

podręcznik: ćw. 17a i 17b s. 74 (w zeszycie)

zeszyt ćwiczeń: ćw. 19, 20 s. 61 na str. 103-104 w podręczniku znajdują się imiesłowy, które są potrzebne do wykonania ćwiczeń (zdjęcie prześlij przez komunikator Messenger)

Thema: Die Geschichte über meine Ferien. Czas przeszły Perfekt.

podręcznik: ćw. 18 i 19 s. 75 w zeszycie

zeszyt ćwiczeń: ćw. 21 s. 61 (zdjęcia prześlij przez komunikator Messenger)

Wykonaj ćwiczenia online:

https://jezykniemiecki.org/cwiczenia/czasy/przeszly/

6.05.2020

8.05.2020

Thema: Wohin kannst du in die Ferien fahren? Unsere Tipps. Atrakcje turystyczne Niemiec.

podręcznik: ćw. 22 s. 76 (do zeszytu)

Wyjaśnienie:

zufrieden sein- być zadowolonym

Spaß haben- dobrze się bawić

in der Zukunft- w przyszłości

die Zeit aktiv verbringen- aktywnie spędzać czas

der Fels (-en)- skała

steil- stromy

unbedingt- koniecznie

die Insel (-n)- wyspa

am Strand- na plaży

sich überzeugen- przekonać się

die Landschaft (-en)- krajobraz

hügelig- pagórkowaty

die Gaststätte (-n)- restauracja, gospoda, lokal gastronomiczny

deshalb- dlatego

die Burg(-en)- gród, zamek

die Altstadt- starówka, stare miasto

die Speise (-n)- danie, potrawa

der Berg (-e)- góra

zeszyt ćwiczeń: ćw. 22, 23 s. 62 ( zdjęcie wraz z ćwiczeniem w zeszycie prześlij w komunikatorze Messenger)

Thema: Powtórzenie wiadomości z działu 5.

Wykonaj ćwiczenia z rozdziału 5 do podręcznika Magnet 2 na platformie internetowej www.dzwonek.pl. Sprawdź swoje wyniki. Zdjęcie z pkt. 11 z punktacją prześlij w komunikatorze Messenger.

Następnie ćwicz online z wykorzystaniem linków poniżej. Jeśli wybierzesz po naciśnięciu „Auswerten” przycisk „Neue Variation” wykonasz jeszcze inne ćwiczenia do tego rozdziału.:

https://uebungen.klett-sprachen.de/generate_variation.php?languageId=8&bookId=24&capitolId=99&types=1,2,3,5,4,6

https://uebungen.klett-sprachen.de/generate_variation.php?languageId=8&bookId=14&capitolId=25&types=1,2,3,5,4,6

15.05.2020

Thema: Was tut dir weh? Części ciała, podstawowe choroby i dolegliwości.

podręcznik: ćw. 1-6 s. 81-82 (ćw. 4, 5, 6-dialogi i odpowiedzi zapisz do zeszytu)

zeszyt ćwiczeń: ćw.1-6 s. 63-64 zdjęcia prześlij w komunikatorze Messenger

Thema: Wem tut was weh? Pytanie o samopoczucie i stan zdrowia.

podręcznik: ćw. 7-13 s.83-84 (dialogi i odpowiedzi zapisz do zeszytu, zdjęcia prześlij w komunikatorze Messenger)

22.05.2020

Thema: Krankheiten& Medikamente. Nazywanie popularnych środków leczniczych.

Podręcznik: ćw.14-18 s.85-86

Zeszyt ćwiczeń: ćw.7-12 s. 65-66 ( zdjęcia prześlij w komunikatorze Messenger)

Thema: Krankheiten& Medikamente. Zdania podrzędnie złożone z „weil”.

Wyjaśnienie:

W zdaniach z „weil”(ponieważ, gdyż, bo) i „dass” (że) odmieniony czasownik „wędruje” na koniec zdania. Jest to tak zwany szyk końcowy. Przed „weil” i „dass”, jak i przed wszystkimi innymi spójnikami podrzędnymi wstawiamy przecinek:

Ich lerne Deutsch, weil ich Fremdsprachen liebe.

Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich müde bin.

Ich gehe jetzt schlafen, weil ich morgen früh aufstehe.

Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss.

Ich habe gehört, dass du nach Hause gegangen bist.

Podręcznik: ćw.19-21 s.86-87

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 13-15 s. 67-68, ćw.17, 19 s. 69-70 ( zdjęcia prześlij w komunikatorze Messenger)

Posłuchaj rozmów na temat zdrowia, chorób, apteki, lekarza i kupowania lekarstw..

https://www.youtube.com/watch?v=tvQaJgsllGk

https://www.youtube.com/watch?v=OyLIUswUekk

29.05.2020

kl.8
Thema: Powtórzenie wiadomości z działu 6.

Wykonaj ćwiczenia z rozdziału 6 do podręcznika Magnet 2 na platformie internetowej www.dzwonek.pl. Sprawdź swoje wyniki. Zdjęcie z pkt. 11 z punktacją prześlij w komunikatorze Messenger.

Następnie ćwicz online z wykorzystaniem linków poniżej. Jeśli wybierzesz po naciśnięciu „Auswerten” przycisk „Neue Variation” wykonasz jeszcze inne ćwiczenia do tego rozdziału:

https://uebungen.klett-sprachen.de/generate_variation.php languageId=8&bookId=24&capitolId=95&types=1,2,3,5,4,6

Na piątek 29.05.2020 prześlę Wam zadania w komunikatorze Messenger, które potraktujemy jako sprawdzian wiadomości z działu 5 i 6. Będziecie musieli odesłać prawidłowe odpowiedzi do godz. 20.00 w piątek. Obiecuję, że będę oceniać łagodnie Wasze prace.

Zagadnienia do nauki:

1. Opis pogody

2. Zdania z „dass” i „weil”

3. Czas przeszły Perfekt w zdaniach

4. Nazwy części ciała z rodzajnikami

5. Odmiana rzeczowników w celowniku

6. Zaimki osobowe w celowniku

7. Słownictwo z obu rozdziałów

Thema: Praca klasowa z działu 5 i 6.

Zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z dwóch działów. Konsultacje.

5.06.2020    kl.7

Thema: Gehst du mit der Mode? Wie sehen die Personen aus? Opisywanie wyglądu.

Podręcznik: Na podstawie wyrażeń z ćw. 14 s. 91 napisz krótkie wypracowanie na temat mody, tego jak się ubierasz każdego dnia, jak z okazji świąt. Jak ubierają się chłopcy, jak dziewczęta? Dlaczego inaczej latem, a inaczej zimą? Kto kupuje Twoje ubrania i dlaczego lubisz się ładnie ubierać? Odpowiedź prześlij w komunikatorze Messenger.

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 17-18 s. 72

Thema: Zwischenstation 3test samooceny wiadomości i umiejętności z rozdziałów 6 i 7.

Podręcznik: ćw. 1-12 s. 94-97 Sprawdź, czego się nauczyłeś.

kl.8

5.06.2020

Thema: Zwischenstation 3 test samooceny wiadomości i umiejętności z rozdziałów 5 i 6.

Podręcznik: ćw. 1-9 s. 90-92 Sprawdź, czego się nauczyłeś/aś.

Thema: Was kann ich schreiben? Ćwiczenia w pisaniu krótkich tekstów.

Podręcznik ćw. 10, 11 s. 92

Brak możliwości komentowania.